Další stavební památky

Vzhledem k tomu, že Benátky zažily ve své historii řadu zhoubných požárů, nedochovalo se ve městě příliš světských stavebních památek. Obytné domy byly mnohokrát přestavovány a upravovány podle potřeb svých majitelů, a tak do dnešní doby zůstaly jen torzovité připomínky bývalé podoby města. U několika obytných domů se dochoval jejich barokní vzhled (např. čp. 77, čp. 96 nebo fara u kostela sv. Máří Magdalény), některé domy mají zase zčásti zachované původní vnitřní uspořádání (např. domy čp. 15, 19 a 20 na Husově náměstí). Nejzajímavějším měšťanským domem z hlediska stavebněhistorického je dům čp. 59 na Husově náměstí, zvaný podle domovního znamení "U ryby" nebo také "U modrého kapra". Ve své nynější podobě byl postaven ve 20. letech 18. století. Barokní dům je bohatě zdoben plastikami a štukovou výzdobou kolem oken.

Masivní vodárenská věž z 18. století je pozůstatkem starého systému zásobování města vodou.

V Benátkách a blízkém okolí se dochovalo i několik plastik světců. Sochy v době baroka tolik uctívaného sv. Jana Nepomuckého byly v Benátkách hned dvě - na náměstí před kaplí sv. Rodiny stojí i dnes raně barokní plastika datovaná na podstavci rokem 1693 (dříve zde býval pranýř), druhá světcova plastika kdysi byla při cestě do Dražic. Rokoková socha sv. Antonína ze 3. čtvrtiny 18. století je umístěna před hřbitovem ve Starých Benátkách. V zámeckém parku je kamenný kříž z roku 1680. Původně byl postaven u starého mostu v Podolci jako upomínka na morovou epidemii, počátkem 18. století byl přemístěn na rozcestí silnic do Dražic a Zdětína. Zde vydržel až do roku 1929, kdy byl rozbit nákladním autem. Po opravě provedené roku 1937 byl kříž umístěn na bezpečné místo u zámeckého kostela.

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)