Přírodní památka Černý orel

Území je část komplexu bývalých královských lesů, 1 km východně od okraje města Stará Boleslav. Katastrální území Otradovice.

Úřední ochrana se datuje již od roku 1926, oficiálně byla rezervace zřízena výnosem ministerstva školství a národní osvěty čj. 143 547 ze dne 31. 12. 1933.

Hlavním motivem bylo hnízdění mandelíka hajního ve starých doupných dubech a borovicích. V současné době, kdy výskyt mandelíka nebyl zaznamenán, je důvodem ochrany celý přírodě blízký ekosystém typické kyselé doubravy na štěrkopískové terase.

Geologickým podkladem jsou svrchnokřídové horniny překryté mladopleistocenními štěrkopískovými terasami. Terén je rovinatý. Půdy jsou písčité až štěrkovité, typem oligobazické hnědé lesní půdy s tendencí k podzolizaci.

Flóra

Přírodě blízká asi dvousetletá borová doubrava s velmi chudým keřovým a řídkým bylinným patrem s převládajícími travinami: kostřava ovčí, metlice křivolaká, lipnice hajní a bezkolenec rákosovitý, dále jsou tu konvalinka vonná, jestřábník mnoholistý, černýš luční a další běžné druhy, ze vzácnějších pak bělozářka větvitá.

Fauna

Fauna je poměrně chudá. Z běžných lesních druhů ptáků je tu např. brhlík lesní, strakapoud velký, budníček lesní, holub hřivnáč. Ze zástupců hmyzu se zde vyskytují např. perleťovec stříbropásek a okáč pýrový.

Ochrana a hospodářské využívání

Od doby vyhlášení jsou lesní porosty ponechány v podstatě samovolnému vývoji. Vyšší podíl borovice je možno přičíst lesnímu hospodaření v minulosti. Duby jsou v posledních letech ohrožovány hmyzími kalamitami (obaleč dubový) a grafiózou. Je vhodné odstranit nepůvodní smrky a podpořit obnovu oplůtky.

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)