Významné osobnosti Benátek nad Jizerou

Alex, František

21. 2. 1717 Nové Benátky - kolem 1780 Praha

 • hudebník, skladatel
 • působil jako houslista v kapele u sv. Víta v Praze, autor duchovních skladeb

Antoš, Jiří

7. 3. 1918 Horky nad Jizerou - 11. 6. 1992 Benátky nad Jizerou

 • archivář
 • vystudoval Amerlingův učitelský ústav v Praze, od 1937 učitel na obecných a později na základních školách v obcích Mladoboleslavska a v Benátkách nad Jizerou, 1960-1992 archivář v pobočce Okresního archivu v Benátkách nad Jizerou, autor článků z regionální historie, zejména ve "Zpravodaji Benátecka" a ve sborníku "Boleslavica'68"

Bahník, Jožka

8. 4. 1905 Semčice - 17. 4. 1956 Benátky nad Jizerou

 • malíř, grafik
 • vystudoval střední grafickou školu, krátce na studiích i v Mnichově, poté malíř a grafik v propagačním oddělení firmy Karborundum v Benátkách nad Jizerou
 • věnoval se také krajinomalbě a knižním ilustracím

Bayer, Josef V.

29. 1. 1860 Boseň - 7. 3. 1922 Nové Benátky

 • vlastivědný pracovník
 • nedokončil studium práv v Praze, působil jako obecní tajemník v Kosmonosích, 1894-1922 tajemník soudního okresu Nové Benátky
 • na základě archivních výzkumů publikoval články ve vlastivědných i odborných časopisech, především z oblasti regionální historie

Benátský, Josef

15. 9. 1900 Nové Benátky - 30. 6. 1970 Plzeň

 • herec
 • od 1917 hrál v kočovných divadelních společnostech a u venkovských divadel, 1931-47 působil v Moravském divadle v Olomouci, 1948-69 v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde ztvárnil řadu postav v klasických i moderních dramatech

Benda, František

22. 11. 1709 Staré Benátky - 7. 3. 1786 Berlín

 • hudebník, skladatel
 • hudební vzdělání získal jako vokalista, houslista a violista v Praze a v Drážďanech, 1726-32 houslista ve Vídni a ve Varšavě, od 1733 houslista a flétnista a od 1771 koncertní mistr pruské královské kapely v Berlíně
 • autor sonát, houslových skladeb a koncertů a symfonií

Benda, Jiří Antonín

30. 6. 1722 Staré Benátky - 6. 11. 1795 Bad Köstritz

 • hudebník, skladatel
 • absolvoval gymnázia v Kosmonosích a v Jičíně, 1742-1750 druhý houslista dvorní kapely v Berlíně, od 1750 dvorní kapelník a skladatel sasko-gothajského vévody
 • autor duchovních skladeb, cembalových koncertů a sonát, zakladatel melodramatu (Ariadna na Naxu, Medea) a zpěvoher (Vesnický trh)

Borovička, František

6. 5. 1907 Přeštice - 19. 11. 1980 Benátky nad Jizerou

 • zpěvák, kulturní pracovník
 • absolvoval obchodní školu v Plzni, od dětství se zároveň učil hře na několik hudebních nástrojů a především zpěvu, od 1934 úředník v Karborundu, zároveň až do konce 50. let vystupoval na koncertech jako sólista a hostoval v několika operních souborech, od 40. do 70. let organizoval kulturní a především hudební život v Benátkách nad Jizerou, sbíral dokumenty a poznatky k hudební minulosti Přešticka a Benátecka

Čančík, Václav

29. 6. 1864 Zdětín - 27. 10. 1928 Zdětín

 • rolník, pracovník samosprávy
 • majitel statku ve Zdětíně, představitel místní i okresní samosprávy, mj. 1903-1919 okresní starosta v Nových Benátkách
 • spoluzakladatel a dlouholetý předseda představenstva Družstevních závodů v Dražicích, funkcionář rolnických organizací

Černý, Václav

17. 4. 1929 Nová Huť u Plzně - 2. 5. 2001 Benátky I

 • keramik
 • absolvoval odbornou keramickou školu v Plzni, krátce pak působil v ateliéru Jana Kutálka, 1950-74 technický keramik ve firmě Karborundum v Benátkách nad Jizerou, zároveň učil na LŠU v Mladé Boleslavi, poté samostatný umělec
 • věnoval se dekorativní keramice, zejména v podobě figurální plastiky a kachlů

Černý, Věnceslav

27. 1. 1865 Nové Benátky - 15. 4. 1936 Mladá Boleslav

 • malíř, ilustrátor
 • absolvoval pražskou malířskou akademii, žil a tvořil střídavě v Praze, Mladé Boleslavi a Železnici, kde organizoval kulturní a společenský život
 • věnoval se historickým, především bitevním motivům v podobě velkých olejomaleb i kreseb, zejména ale ilustracím knih A. Jiráska, H. Sienkiewicze a dalších autorů

Červenka, Jan Josef

6. 9. 1759 Nové Benátky - 23. 6. 1835 Vídeň

 • hudebník
 • působil jako hobojista v biskupské kapele ve Vratislavi, od 1784 v kapele hraběte Esterházyho v Eisenstadtu v Uhrách, od 1800 u dvorní kapely ve Vídni
 • autor mnoha skladeb pro hoboj

Faustus, Robert

1871 Kbel - 25. 1. 1928 Praha

 • botanik
 • vystudoval stomatologii v Praze, kde také působil jako zubní lékař
 • znalec a sběratel květeny Pojizeří, autor několika statí v odborných časopisech

Figar, Jan

3. 8. 1890 - 28. 8. 1969 Benátky nad Jizerou

 • lékař, veřejný a kulturní činitel
 • vystudoval lékařství na UK v Praze, soukromě se také učil hře na klavír a zpěvu, 1919-21 v Mladé Boleslavi, od 1921 praktický lékař v Nových Benátkách, od 1943 zároveň závodní lékař v Karborundu
 • od 1944 první předseda Brunclíkova pěveckého sboru (později sboru "Foerster"), organizoval koncerty a další kulturní akce, na kterých sám vystupoval

Gabriel, Josef

25. 11. 1860 Nemyslovice - 1948 Benátky nad Jizerou

 • vlastivědný a kulturní pracovník
 • vystudoval učitelský ústav v Jičíně, od 1880 pomocný učitel na Mladoboleslavsku, od 1889 učitel, později správce obecné školy ve Starých Benátkách, organizátor kulturního života, autor vlastivědných článků a historických statí v regionálních časopisech, kronikář Starých Benátek

Hon, František

4. 8. 1876 Podolec - 18. 6. 1939 Sjävik (Švédsko)

 • hudebník
 • absolvoval pražskou konzervatoř, od 1899 fagotista České filharmonie, poté člen orchestrů ve Lvově, Oděse, Londýně a Helsinkách, později koncertní mistr filharmonie v Göteborgu

Hrdina, Ludvík

6. 9. 1878 Mnichovo Hradiště - 2. 8. 1952 Praha

 • veřejný pracovník, podnikatel
 • písař u okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti, poté praktikant na Obecním úřadě v Klášteře Hradiště, účetní v advokátní kanceláři dr. Katze v Nových Benátkách, od 1902 účetní a správce městské spořitelny v Nových Benátkách, spoluzakladatel a do jejího zániku majitel firmy "Silvia" (1912), funkcionář samosprávy (mj. od 31. 10. 1918 člen Národního výboru), zakladatel humanitárních spolků a nadací (studentská kolonie Českého srdce, městský chudobinec)

Husa, Josef

1863 Křečovice u Písku - není známo

 • pedagog, překladatel
 • jako učitel působil na různých místech, od 1892 na měšťanské škole v Nových Benátkách
 • překladatel z francouzštiny, italštiny a němčiny, funkcionář samosprávy, knihovník

Husová, Marie

5. 5. 1902 Nové Benátky - 26. 2. 1990 Benátky nad Jizerou

 • spisovatelka
 • absolvovala filozofickou fakultu pražské univerzity, jako učitelka působil na měšťanské škole v Nových Benátkách, poté jako profesorka na gymnáziu v Mladé Boleslavi a znovu na jedenáctileté střední škole v Benátkách nad Jizerou
 • pod pseudonymem Petr Tichý vydala sbírky lyrických básní Zapsáno do větru a prózy Jiskry na sněhu, Světlý kruh, Železná tvrz a Vinice zaslíbení

Chramosta, Theodor

1849 Záborská Lhota u Dobříše - 1910 Nové Benátky

 • podnikatel
 • od mládí bydlel v Nových Benátkách, pak působil jako stavbyvedoucí na různých místech Čech a Moravy, poté na Kavkazu ve službách velkoknížete Michaila Nikolajeviče, od 90. let znovu v Nových Benátkách, kde postavil několik budov ve městě i v okolí (mj. část továrny Karborundum)

Jodas, Jaromír

20. 9. 1893 Praha - 27. 2. 1974 Mladá Boleslav

 • veřejný a kulturní činitel
 • od mládí člen sociálně-demokratické strany a cvičitel v DTJ, od 1919 úředník nemocenské pojišťovny v Nových Benátkách, kde organizoval kulturní večery, přednášky a cvičení DTJ (později FDTJ), zakladatel levicových organizací Proletkult a Dělnická akademie, 1945 člen MNV, později působil v Mladé Boleslavi

Kalista, Josef

19. 3. 1858 Lysá nad Labem - 25. 12. 1923 Nové Benátky

 • pedagog, veřejný a kulturní pracovník
 • absolvoval učitelský ústav v Praze, 1878-1889 působil na obecných školách na Mladoboleslavsku, od 1889 učitel na měšťanské škole v Nových Benátkách, 1892-1920 ředitel chlapecké měšťanky (od 1908 i dívčí)
 • tvůrce učebních pomůcek, autor historických článků ve výročních zprávách školy a ve vlastivědných časopisech

Kalista, Zdeněk

2. 7. 1900 Nové Benátky - 28. 10. 1986 Praha

 • historik, spisovatel
 • absolvoval filozofickou fakultu pražské univerzity, poté asistent a od 1933 docent čs. dějin na UK v Praze, 1952 odsouzen v procesu s katolickým spisovateli na 15 let vězení, propuštěn 1960, rehabilitován 1966, 1967-1971 mohl publikovat ve vlasti, poté znovu pouze v cizině
 • v mládí autor sociálně kritických a lyrických veršů po vzoru svého přítele J. Wolkera (sbírky Ráj srdce, Jediný svět), od 30. let psal hlavně vědecké a vědecko-populární publikace z českých dějin (mj. Stručné dějiny československé, 1947, Tvář baroka, 1982, Karel IV. Jeho duchovní tvář, 1971, Století andělů a ďáblů, 1969) a knihy vzpomínek a úvah

Kisch-Trojan, Kamil

10. 7. 1893 Týniště nad Orlicí - 24. 10. 1941 Nové Benátky

 • hudebník
 • absolvoval houslové oddělení hudební akademie ve Vídni, od 1917 koncertní mistr orchestru Národního divadla v Praze, poté vystupoval jako houslový virtuóz, od 1926 majitel nototiskárny v Nových Benátkách, kde zároveň koncertoval a organizoval hudební život

Krouský, František Karel

9. 3. 1823 Zámostí - 2. 10. 1909 Nové Benátky

 • veřejný pracovník, spisovatel
 • mlynář v Zámostí a Krnsku, účastník revolučních událostí 1848, poté vyšetřován a vězněn v Praze a vyhoštěn do Uher, od 70. let majitel fotografické firmy v Nových Benátkách
 • autor povídek a vzpomínkových statí v regionálních i pražských časopisech, pokoušel se také o tvorbu románů a dramat

Krupičková, Marie

1909 Nové Benátky - 9. 12. 1997 Praha

 • pilotka, parašutistka
 • létala s civilními stroji po celé Evropě, v září 1930 jako první žena u nás provedla seskok padákem

Melka, Čeněk

10. 1. 1834 Nové Benátky - 27. 9. 1922 Cluj (Rumunsko)

 • malíř
 • absolvoval malířskou akademii v Praze, poté se učil v ateliéru J. Hellicha ve Vídni, 1854-58 studoval na umělecké škole v Drážďanech, po studiích učitel kreslení ve šlechtických rodinách v Sedmihradsku, v 70. letech společník Rudolfa Habsburského při jeho cestách a loveckých výpravách, od 1892 profesor kreslení v Cluji
 • zpočátku se věnoval hlavně historickým a náboženským námětům, od 70. let maloval krajinné motivy z Karpat, lidové a lovecké scény

Novák, Karel

31. 8. 1867 Nové Benátky - 19. 11. 1941 Praha

 • elektrotechnik, pedagog
 • absolvoval pražskou techniku, působil v několika pražských firmách, poté jako vrchní inženýr pražských Elektrických podniků, od 1899 docent a od 1907 profesor elektrotechniky na pražské technice, 1912-13 rektor ČVUT
 • autor mnoha odborných publikací a statí, projektant a výrobce přístrojů a pomůcek, iniciátor stavby vodní elektrárny v Dražicích

Novotný, Čeněk

24. 3. 1903 Mlčení u Kokořína - 4. 9. 1972 Mladá Boleslav

 • vlastivědný pracovník, botanik, pedagog
 • učitel na měšťanských školách v Brodcích a Nových Benátkách, poté učitel a od 1951 ředitel zvláštní školy v Mladé Boleslavi, krátce také okresní školní inspektor
 • autor mnoha článků v odborných i regionálních časopisech z oblasti historie a dalších společenských věd, doplnil a přepracoval knihu L. Šnajdra o dějinách Nových Benátek a vydal ji pod názvem "Dějiny a pamětihodnosti města Nových Benátek"
 • zároveň znalec a sběratel rostlinstva Pojizeří, autor článků a brožur s botanickou tématikou

Picek, Václav Jaromír

13. 11. 1812 Újezd u Svijan - 26. 11. 1869 Nové Benátky

 • básník
 • absolvoval práva v Praze, působil jako vrchnostenský úředník v Libíně, od 1849 referent okresních úřadů na různých místech, v 60. letech v Nových Benátkách
 • autor romanticky pojatých vlasteneckých básnických sbírek Básně, Písně, Písně školní, Písně české, z nichž mnohé byly zhudebněny (Čechy krásné, Čechy mé, Bývali Čechové, Tážete se, proč jsem Slovan)
 • spoluzakladatel Občanské besedy v Nových Benátkách

Podaný, Čeněk

26. 11. 1919 Praha - 28. 9. 1980 Benátky nad Jizerou

 • zoolog, muzejník
 • nedokončil studium přírodních věd na pražské univerzitě, za okupace zaměstnán u různých firem, od 1947 vedl vlastní hadí farmu, kde vyvíjel léky z hadího séra, poté v různých zaměstnáních, krátce i učitel biologie, 1964-79 ředitel Městského muzea v Benátkách nad Jizerou, kde podstatně rozšířil přírodovědné sbírky, založil a vedl redakci sborníku "Labores musei in Benátky nad Jizerou"

Pokorný, František

23. 3. 1882 Nové Benátky - 7. 8. 1910 Praha

 • herec a zpěvák
 • zpěvu se učil v Brně a ve Vídni, poté působil jako herec a zpěvák u venkovských společností, od 1904 angažován jako tenorista v brněnském divadle, 1907-09 člen souboru Městského divadla na Královských Vinohradech, poté opět u venkovských společností

Polák, Josef

18. 3. 1844 Nové Benátky - 24. 10. 1899 Perth (Austrálie)

 • zahradník, botanik, cestovatel
 • po vyučení zahradníkem zaměstnán jako zámecký a městský zahradník na různých místech Čech, Rakouska a Uher, poté na praxi ve Francii a Anglii, od 1878 v Austrálii jako správce guvernérských sadů v Perthu
 • účastnil se několika výprav do australského vnitrozemí, odkud přivezl mnoho rostlin a semen, často doposud neobjevených, zasílal je do evropských muzeí, v 90. letech dělník na stavbě železnice

Puc, Hynek

1856 Nové Benátky - 1938 Praha

 • podnikatel
 • s Jindřichem Waldesem založil závod na pasířské zboží v Praze, konstruktér speciálních nástrojů a strojů, spoluzakladatel pobočných závodů firmy Waldes v cizině

Ráb, Věnceslav (původně Wenzel Raab, jméno si počeštil)

14. 11. 1804 Nové Benátky - 19. 12. 1838 Mladá Boleslav

 • básník
 • nedokončil studium práv v Praze, působil jako úředník samosprávy a okresního finančního úřadu v Nových Benátkách a Mladé Boleslavi
 • autor německy psaných romantických básní, později vlasteneckých českých veršů ve sbírkách Povolání, Smíšené básně Věnceslava Rába a Zpěv vlastenský

Sobotka, Zdeněk

1917 Nové Benátky

 • sportovec
 • profesor tělocviku na středních školách v Praze
 • od mládí pěstoval lehkou atletiku v Sokole v Mladé Boleslavi, později v Praze, mistr republiky a rekordman ve skoku do výšky, startoval i v desetiboji, účastník OH 1936 v Berlíně

Souček, Gustav

22. 11. 1903 Obodř - 19. 10. 1979 Praha

 • politik
 • v mládí člen sociálně demokratické strany, od 1921 v KSČ jako okresní funkcionář, 1939 pověřen řízením ilegálního krajského výboru, 1940-45 vězněn v nacistických koncentračních táborech, ve 40. a 50. letech funkcionář ÚV KSČ a velvyslanec v Paříži a v Berlíně

Soukal, Jindřich

1895 Hroby u Duchcova - 8. 5. 1945 Terezín

 • veřejný a kulturní pracovník, účastník odboje
 • absolvoval pražskou techniku, působil jako geometr na různých místech, od 1930 ve Starých a Nových Benátkách, člen a funkcionář mnoha spolků, spoluzakladatel a první správce Městského muzea, autor článků v regionálních časopisech
 • účastník protinacistického odboje

Soukalová, Marie

13. 9. 1886 Lysá nad Labem - 5. 1. 1969 Benátky nad Jizerou

 • muzejní a kulturní pracovnice
 • vyučila se dámskou krejčovou, poté pracovala u příbuzných v obchodě ve Kbelu, ve 30. letech pomáhala svému manželovi ing. J. Soukalovi při založení a organizaci muzea, od 1945 do poloviny 60. let ředitelka Soukalova městského muzea

Suchý, Karel

19. 6. 1871 Staré Benátky - 3. 11. 1954 Praha

 • malíř
 • absolvoval učitelský ústav v Kutné Hoře, po studiích působil jako pomocný učitel a učitel na Mladoboleslavsku a v Praze, poté ředitel měšťanky (do 1931)
 • malířství studoval soukromě u L. Vacátka a A. Kalvody, věnoval se převážně krajinomalbě

Šnajdr, Ludvík

24. 11. 1839 Nové Benátky - 26. 6. 1913 Praha

 • archeolog, historik
 • absolvoval pražskou techniku, působil jako úředník cukrovarů ve Starých Benátkách, Lysé nad Labem a v řadě dalších míst
 • autor knihy "Město Nové Benátky nad Jizerou" (1865), prvního pojednání o historii města a jeho stavebních památkách
 • provedl řadu archeologických výzkumů, odlišil slovanskou keramiku od starších období, publikoval mnoho článků v odborných časopisech a několik drobných samostatných brožur

Vágner, Gabriel

24. 3. 1883 Nové Benátky - 13. 12. 1954 Nové Benátky

 • kapelník, skladatel
 • majitel hudební školy v Nových Benátkách, autor skladeb pro dechové orchestry, především slavnostních pochodů, náladových skladeb, písní

Vágner, Gabriel

6. 7. 1908 Nové Benátky- 28. 10. 1986 Praha

 • hudební publicista, skladatel
 • vystudoval skladbu na pražské konzervatoři, poté působil jako učitel hudby a kapelník, 1941-45 a 1952-70 hudební redaktor čs. rozhlasu
 • autor skladeb pro dechové a estrádní orchestry, koncertů pro sólové nástroje a komorní soubory

Vaněček, Arnošt

10. 8. 1900 Nové Benátky - 28. 9. 1983 Praha

 • spisovatel
 • pracoval jako bankovní úředník, od 40. let redaktor a filmový pracovník, později svobodný umělec
 • redigoval antologie Američtí básníci (1929) a Litanie z Atlanty (1938)
 • autor zprvu experimentálních próz (Vor Meduzy, Světlo v zámku), od 50. let především historických a vzpomínkových knih (Barvy století, Hudba Jizery, Rastislavův meč, Králův houslista)

Veselý, Ignác

1885 Benešov - 16. 1. 1964 Stará Boleslav

 • absolvoval bohosloví a filozofickou fakultu v Praze, 1913-46 kaplan a děkan v Nových Benátkách, poté kanovník ve Staré Boleslavi
 • člen místní samosprávy, organizátor veřejného a kulturního života
 • odborník na islám, autor prvního českého překladu koránu a dalších spisů z oblasti Orientu

Vik, Josef

28. 3. 1884 Petkovy - 14. 7. 1974 Benátky nad Jizerou

 • vlastivědný a kulturní pracovník
 • působil jako učitel ve Struhách a Stratově, od 1907 učitel a 1925-1939 řídící učitel v Nových Benátkách
 • autor historických a vlastivědných článků v regionálních časopisech, napsal knihy "Benátky nad Jizerou". "Průvodce po historii města a okolí" (1953) a "Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou" (1964), funkcionář mnoha místních spolků, organizátor dobročinných akcí

Vlček, Jan Křtitel

27. 8. 1805 Jičín - 6. 12. 1879 Praha

 • literát, kulturní pracovník
 • absolvoval bohosloví v Praze, působil jako kaplan ve Vinoři, 1830-35 v Nových Benátkách, poté v Praze
 • organizátor kulturního a vlasteneckého života v Nových Benátkách, autor divadelních her, drobných próz a překladů z klasických jazyků

Vrťátko, Antonín Jaroslav

29. 5. 1815 Nové Benátky - 19. 12. 1892 Praha

 • knihovník, spisovatel
 • absolvoval filozofická studia v Praze, poté nedostudoval práva, 1840-51 vychovatel ve šlechtických rodinách, organizátor kulturního života v Nových Benátkách, od 1861 knihovník Muzea Království českého, autor básní a próz a publikací z různých oborů společenských věd

Walter, Karel

6. 4. 1883 Staré Benátky - 1. 3. 1958 Praha

 • podnikatel
 • od 1907 technický úředník mlékárny v Radlicích, od 1919 s bratrem Jaromírem (1884-1931) spolumajitel mlékárny na Vinohradech, která se postupně stala mohutným podnikem s 57 prodejnami a řadou filiálek (mj. v Hodonicích u Znojma), od 1934 majitel továrny "Jizera" ve Starých Benátkách, kde vyráběl mlékařské konve

Walter, Karel

8. 10. 1892 Staré Benátky - není známo

 • malíř (pseudonym "Jizerský")
 • vyučen kupcem v Nových Benátkách a v Mladé Boleslavi, zde získal první malířské vzdělání u B. Kavánka, později absolvoval malířskou akademii u F. Kavána a M. Pirnera v Praze a u Grusse v Lipsku
 • věnoval se především krajinomalbě, portrétní tvorbě, scénám se zvěří v krajině a výjevům s postavami koní

Willinger, František

2. 3. 1868 Nové Dvory u Benátek - 26. 3. 1946 Praha

 • podnikatel
 • vyučen zahradníkem, od 1892 úředník mlékárny v Radlicích, od 1908 pražské filiálky firmy "Anglo-kontinentální společnost a.s.", později ředitel celého podniku, z něhož vybudoval jednu z nejmodernějších mlékáren v Evropě

Současnost - sport


 • Mnoha úspěchů dosáhli v posledních desetiletích sportovci, kteří buď z Benátek pocházejí nebo provozovali či provozují svůj sport přímo v místních oddílech.
 • Základní školu v Benátkách absolvovali rodáci z nedalekého Zdětína a dlouholetí mezinárodně velice úspěšní reprezentanti na ploché dráze Miloslav, Václav a Jan Vernerovi a také kochánecký rodák, nejúspěšnější český závodník historie na silničních motocyklech František Šťastný.
 • Rodákem z Benátek je i přední československý volejbalista 80. let Zdeněk Kaláb a Eliška Pařízková Langšádlová.
 • K těm nejmladším, kteří jméno Benátek nad Jizerou proslavili, patří v jízdě na horských kolech Michal Maroši, badmintonista Jan Fröhlich, rychlobruslařka Kateřina Novotná, vodní slalomáři Ondřej Štěpánek, Lukáš Kubričan, Irena Pavelková a Vanda Semerádová, motokrosař Petr Bartoš, kulečníkář Petr Urban, volejbalisté Václav a Vladimír Němečkovi, akrobat na kole Milan Haspeklo, fotbalista Jan Buryán a spousta dalších.

Současnost - kultura


 • V kultuře je třeba zmínit básnířku Janu Rathouskou, výborného klavíristu Miroslava Sekeru, divadelní herečku Annu Hrnečkovou, spisovatelku Táňu Nálepkovou, člena baletu Státní opery ve Vídni Kamila Pavelku, sochařku Irenu Jůzovou, člena České filharmonie Břetislava Kotrbu, "černého motýla českého šansonu" Renatu Worek-Drössler, herce Filipa Tomsu pocházejícího z nedalekého Bezna a další osobnosti obohacující kulturní dění nejen v našem městě.

Čestná občanství byla udělena:


06.09. 1918Ludvík Hrdina, majitel továrny Silvia
říjen 1918Alois Jirásek, spisovatel
11.08. 1928 František Hybš, generální ředitel Hypoteční banky
1947Dr.Th.Ignác Veselý, děkan v Benátkách nad Jizerou, arabista
únor 1948prof.Zdeněk Nejedlý, historik a politik
25.05. 1948prof.Dr.h.c.J.B Foerster, hudební skladatel
1861JUDr.František Ladislav Rieger, politik
22.06. 1968Hans von Benda, dirigent
10.12. 1980plk.Dimitrij Grigorijevič Kirijan,
velitel jednotky Rudé armády, která osvobodila v r.1945 BnJ .
17.09. 2007plk.Jaroslav Novák, navigátor 311.bombardovací perutě R.A.F

Pozn.: Z historických dokumentů vypsal pan Jaromír Polák

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)