Napište na radnici

Město Benátky nad Jizerou rozhodlo o zrušení diskuzního fóra z důvodu zasílání ve většině případů nevhodných anonymních dotazů občanů.

Pro ty, kteří mají seriózní otázky, je zřízen e-mail radnice@benatky.cz, kterým se mohou obracet na vedení města, případně použít níže zobrazený formulář. Vždy do posledního pracovního dne v měsíci budou otázky zodpovězeny kompetentní osobou.

Dotazy položeny přes odpovědní formulář budou zveřejněny níže na této stránce.

Nový dotaz

Titulek
Text
Jméno   E-mail 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >>

Jsou Dražice rovnocenou součástí Benátek ?

| 21.10.2011 18:52 | Zdeněk Dalibor
Řekl bych,že né!
Benátky - sekání trávy,chodníky,odpadkové koše atd.
Dražice - skoro nic.

ZD
Odpovídá: A. Cekota, ředitel TS
Dobrý den, Dražice se sekají stejně jako Benátky I. Začíná se u starého vodojemu a končí na Dražicích naproti EJK. Také cesta od pomníku nahoru do zatáčky byla sekaná třikrát nebo čtyřikrát. Též úklid se provádí stejně jako v Benátkách. Náměstí zde není, chodník je pouze jediný, takže se uklízí dle potřeby jako v Benátkách. To samé samozřejmě platí i při zimní údržbě, která se provádí podle rozpisu a není žádné místo upřednostňováno.

svatba

| 21.10.2011 12:18 | matějková
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak je to u Vás s termíny svatby?
Jak dlouho dopředu se musím objednat a jaké musíme mít doklady, jsme oba rozvedení.
děkuji
Matějková
Odpovídá: Ivana Šnýdrová, matrika
Dobrý den, doklady nutné k uzavření manželství - rodné listy, občanské průkazy, rozsudky o rozvodu, vyplněný dotazník k uzavření manželství. Co se týká termínu svatebního obřadu na zámku v Benátkách nad Jizerou zavolejte mi, prosím, na tel. 326 375 319.

Jak jsme čekali na sucho

| 15.10.2011 11:10 | Nová
Přechod pro chodce v Mladské ulici
| 04.4.2011 13:10 | Součková
Dobrý den,
22.10.2010 jsem v tomto diskuzním fóru upozorňovala na chybějící označení přechodu pro chodce v Mladské ulici (svislé i vodorovné). Zatím zde pořád není. V jaké fázi je jeho řešení.
Děkuji za odpověď.
Odpovídá: R. Bárta
Dobrý den, tato problematika již zde byla zmiňována. Svislé dopravní značení se na přechodu v křižovatce nepoužívá, zde cedule ani nelze použít. Dle vyjádření DI PČR Mladá Boleslav. Vodorovné dopravní značení obnoví správce komunikace SÚS letos v jarních měsících. Přes zimu toto nelze realizovat. SÚS má v plánu obnovit všechna vodorovná dopravní značení, hlavně přechody pro chodce.
Odpovídá: R. Bárta
Dobrý den, SÚS obnovovala v letních měsících veškeré vodorovné dopravní značení v Benátkách nad Jizerou na komunikacích, které mají ve své správě. Bohužel poslední 2 přechody, které jsou v ulici Bratří Bendů, tedy i Vámi zmiňovaný, již nestačila obnovit, jelikož pracovníci SÚS byli odvolání na jinou práci, která "hořela". Máme přislíbeno, že tyto 2 přechody budou obnoveny ještě v letošním roce, ale musí to dovolit povětrnostní podmínky. Co se týká svislého dopravního značení na tomto přechodu, bylo již zodpovězeno minule (svislé dopravní značení zde nebude).

inzerce

| 13.10.2011 12:43 | honza
Dobrý den chci se zeptat zda už se v inzerci na webových stránkách města nedají vkládat inzeráty?
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, inzeráty se opět vkládat dají, nefunkčnost byla způsobena předěláváním našeho webu. Děkujeme za pochopení

Kolaudace

| 10.10.2011 21:44 | Kropáček
Kdo schválil kolaudaci nových bytovek na Pražské ulici u Špejcharu, když domy nemají ani vybudovanou trafostanici? Když já stavěl dům, tak jste mě dělali problémy kvůli vjezdu do garáže. Holt asi někdo dostal na radnici všimný...
Odpovídá: K. Dvořák
Dobrý den, kolaudaci bytového domu v ulici Pražská u špejcharu prováděl náš stavební úřad. Plánovaná trafostanice včetně kabelů je investicí ČEZ Distribuce, a.s., a je součástí technické infrastruktury celého sídliště v počtu 140 bytů (komunikace, chodníky, vodovod, kanalizace, plynovod apod.). Vzhledem k náhlému poklesu zájmu o nové byty investor stavby První Chodská, a.s. , řešil náhradní dočasné připojení již dokončeného bytového domu samostatnou kabelovou přípojkou. V říjnu proběhlo jednání mezi ČEZ Distribuce, a.s., První Chodskou a.s. a za účasti odboru výstavby, kde bylo dohodnuto převzetí kabelové přípojky a realizace trafostanice s ohledem na současnou situaci. Investor projektu První Chodská, a.s. v současné době s realizací dalších objektů nepokračuje a další realizace projektu se v podstatě zastavila.

vstupné

| 10.10.2011 20:37 | Jana P.
Dobrý den,
prosím Vás proč mám platit plné vstupné na veřejném bruslení na zimním stadiónu, když jdu jen jako doprovod s dětmi. Na led nevstoupim, jen pomohu dětem do bruslí, čekám až si děti zabruslí poté dětem zase pomůžu z bruslí a jdeme domů. Tak nevím, jestli ten studený vzduch co vdechuji stojí dvacku....
Odpovídá: J. Slivka, ředitel SSZ
Dobrý den, jelikož cena za veřejné bruslení 20.-Kč je jen symbolická, bylo rozhodnuto, že tuto částku budou platit všichni návštěvníci, aby nedocházelo k dohadům kdo bruslí a kdo je jen doprovod.

K rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) Soukalova - Nad Remízkem

| 09.10.2011 16:48 | K. Drda
Dobrý den,
mám vážnou připomínku k rekonstrukci VO. Byla mi před dům nevhodně umístěna lampa VO, která mi v nočních hodinách silně osvětluje obytné místnosti domu, především ložnice, a to i ze vzdálenosti jen cca 4 m. Při rekonstrukci byla chybně použita svítidla, která nepotlačují rušivé osvětlení přilehlých domů. Byly osazeny delší sloupy VO, jejich počet byl navýšen a bylo měněno jejich umístění oproti předchozímu stavu. Porovnal jsem situaci před a po rekonstrukci VO. Před rekonstrukcí byly nevhodně osvětleny přízemní místnosti 6 domů v ulici Nad Remízkem. Po rekonstrukci jsou v obou ulicích nevhodně osvětleny místnosti v přízemí i patře u 11 domů! To odpovídá chybnému projektu v rozporu s legislativou a chybějící domluvě s majiteli nemovitostí. Náprava je možná vhodnějším umístěním sloupů VO a užitím vhodnějších svítidel a mohla by být dosažitelná reklamačním řízením bez vynaložení finančních prostředků města. Žádám Vás o informaci, jak bude město situaci řešit.
S pozdravem
K. Drda
Odpovídá: M. Ječný
Dobrý den, zde je vyjádření projektanta veřejného osvětlení ing. J. Altery: V rekonstruované ulici bylo navrženo nové veřejné osvětlení v souladu s ČSN řady EN 13201-1-3. Požadovaná osvětlenost na povrchu vozovky je dosažena vhodným rozmístěním osvětlovacích bodů. Toto je z důvodu, aby bylo dosaženo pokud možno určité rovnoměrnosti osvětlenosti vozovky a chodníků. Svítidla jsou osazena s charakteristikou vyzařování světla v rovině C0-C180 co nejvíce do šíře. Přeci jenom je možno dosáhnout určité rovnoměrné osvětlenosti při určitém rozestupu osvětlovacích bodů. Tok světla je směřován k zemi, vrchní kryt je neprůhledný tak, aby se co nejvíce omezil tzv. světelný smog do sféry nad svítidlem. Roztečím je přizpůsobena i výška osazení osvětlovacích těles. Konstrukcí svítidel nelze úplně zamezit vyzařování zpět "za svítidlo". Proto se v některých případech může zdát, že jsou domy osvětleny příliš - zvláště tam, kde je fasáda blízko k chodníku. Toto je ale běžný jev při navrhování osvětlovací soustavy. Osvětlovací soustava se navrhuje pro osvětlení komunikace a dále je nutno respektovat stávající podzemní sítě. Co se týká počtu, tak to vyplývá z výše popsaného. Subjektivní vnímání pozorovatele situace před a po rekonstrukci ulice je samozřejmě odlišný. Před rekonstrukcí byla ulice osvětlena menším počtem osvětlovacích bodů a jinými typy svítidel. Původní svítidla typu "hřib" měla navíc vyzařovací charakteristiku do všech směrů, čehož se v dnešním pojetí osvětlování komunikací snažíme vyhýbat a tento typ svítidel osazovat pouze do míst, kde je to vhodné. Minulá svítidla byla navíc již stářím opotřebována a jejich kryt nepropouštěl tolik světla. V Soukalově ulici a ul. Nad remízkem byla zvolena svítidla se směrovou charakteristikou - co nejvíce vyzářit do komunikace. Ještě k porovnání situace před a po: Dříve cca před 30 lety, v době, kdy bylo původní osvětlení realizováno, byly osvětlovací body osazeny do určitých míst vycházejících z empirických poznatků a "také to sloužilo". Nyní se opíráme o zkušenosti s výpočty a rozmístění světelných bodů tomu odpovídá. Proto je markantní rozdíl v osvětlenosti mezi "předtím a potom". Po konzultaci s dodavatelem VO jsem byl ujištěn, že s každým v ulici, si v rámci možností upřesňovali polohu stožárů VO co se týká vjezdů atd..., typy svítidel konzultovali se správcem VO v Benátkách. Jinak co se týká svítivosti, tak postupně bude se stářím osvětlovací soustavy klesat až do výměny světelných zdrojů, případně krytů.

2 křižovatky ve Kbelu

| 23.9.2011 15:47 | Kbeláci
Dobrý den,
1/chtěli bychom se zeptat, kdy dá společnost VAK nebo kdo tam co opravoval do původního stavu část vozovky mezi domy č.p.74 a 39...zatáčka ....zhruba před 1-2 měsíci zde opravili hydrant nebo část vodovodní přípojky, kvůli které se přímo v křižovatce propadla silnice...vyfrézovali zde čtverec cca 50 cm a zasypali jej štěrkem :-(
Bylo by možné zjednat nápravu a dát vozovku do původního stavu...zaasfaltovat, ještě něž začne zima.
2/žádáme o zjednání nápravy ohledně zaparkovaných vozů v křižovatce před fa BP - facility Kbel č.p. 17, auta zde stojí přímo v křižovatce a to denně cca 2-5 vozů. Případně žádáme o umístění značky zákazu stání a zastavení.
Děkujeme
Odpovídá: R. Bárta
Dobrý den, zmiňovaný zásah do vozovky provedly naše Technické služby. Silnice byla propadlá u kanalizace a musela se opravit. Finální povrch se pokládá až po nějaké době, kdy se provizorní zásyp usadí. Na tento týden je objednaná firma, která provede opravu finálního povrchu vozovky. Co se týče problémů špatného parkování vozů před firmou BP - facility, město zde nebude osazovat značky se zákazem stání. Komunikace je v těchto místech dostatečně široká a stání vozů umožňuje. Pokud někdo parkuje proti předpisům (těsně před křižovatkou, před vjezdy, na zpomalovacím retardéru apod.), kde je toto zákonem zakázáno, je kompetentní toto špatné stání řešit pouze police ČR.

Bezpečnost našich dětí

| 23.9.2011 08:25 | Eva Kapounová
Vážený pane starosto,
jsem matka tří dětí a již šestnáct let si kladu otázku, kdy se dočkáme chodníku na ul. Pražská ve směru Benátky- Kbel. Pokud byly děti malé, měla jsem je v kočárku stále pod pohledem, ale řeknu Vám, není to nic příjemného tlačit kočárek při kraji tak frekventované ulice. Nyní mám doma školáky a každý den touto cestou chodí ze školy. Ráno využívají autobusové spojení, ale odpoledne si to šlapou, řádně poučeni o bezpečnosti, domů. Přestala jsem myslet na možná rizika, ale minulý pátek se v ul. Pražská stala ošklivá dopravní nehoda. Automobil srazil pěšího chlapce, který šel při levém okraji vozovky. Nepochybil!!!! Pochybili jsme my, dospělí. Nedokážeme dětem zajistit bezpečnou cestu do školy, za sportem, za svým kamarádem. Jedinou odezvou bylo zvýraznění středového a okrajových pruhů vozovky. Předem znám Vaše argumenty, že silnice patří Středočeskému kraji a stále se Vám nedaří najít společnou řeč. Mě tento důvod neuspokojí, vůbec mě nezajímá! Očekávám od Vás jiné řešení. Dovedete si představit, jak by dopadl pacient, nad kterým by hledali společnou řeč dva lékaři a nemohli se shodnout? Zapřemýšlejte, kolikrát jste v tomto roce realizoval tuto trasu pěšky. Mně by stačila jedna ruka, protože my si vozíme /s prominutím/ své zadky v autě, ale děti ještě řídit nemohou a senioři už nemohou. Toto konstatování je velice smutné, ale naší povinností je postarat se o své děti a rodiče. Nevím, možná plánujete rozvoz dětí minibusem. Nebo že by nám pomohla média? Závěrem jsem Vás chtěla požádat, až budete plánovat rozpočet města, vzpomeňte si na každodenní pochod „kbelských“ dětí domů ze školy, seniorů k lékaři a také na rodiče, kteří si přejí, aby nemuseli v brzké době chodit po krásném chodníku za svými nejbližšími po místním hřbitově. Děkuji.

Eva Kapounová, Kbel
Odpovídá: J. Král
Dobrý den, k této problematice jsem napsal vyjádření v odpovědi na dotaz (dopis) paní Boškové ze dne 20.9.2011.

Kam s hliníkem a jak bioodpad?

| 21.9.2011 23:40 | Lenka Petrlíková Mašková
dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kam v Benátkách odevzdat separovaný (a čistý) hliník (lze do sběrného dvora?) a zda se zamýšlí sběr bioodpadu? Děkuji za informaci.
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, čistý hliník je možné odevzdávat ve sběrnách druhotných surovin za úplatu. Sběr bioodpadu je prozatím ve fázi přípravy a není zatím znám přesnější termín jeho případného zavedení.

Chodník

| 20.9.2011 23:02 | Michlová
Dobrý den,minulý týden se stala vážná dopravní nehoda při které bylo zraněno dítě.Chci se optat,kolik takových nehod ještě musí být než vznikne chodník ze Kbela do Benátek???Kolik rodičů se musí strachovat každý den když jim děti chodí domů ze školy "po dosti frekventované silnici"?Sama jezdím několikrát týdně do Benátek kočárkem(pro dvojčata) který zabere dosti místa v komunikaci a modlím se abychom se vrátili v pořádku domů.Prosím nečekejte až se "někdy" v budoucnu bude dělat nová silnice a s tím i nový chodník... jednejte prosím rychleji,na té silnici jde opravdu o život!Děkuji Michlová
Odpovídá: J. Král
Dobrý den, k této problematice jsem napsal vyjádření v odpovědi na dotaz (dopis) paní Boškové ze dne 20.9.2011.

Super víkend

| 20.9.2011 08:01 | Michal
Dobrý den Vážení.

Jistě ani Vám neuniklo co se tu dělo tento víkend ze soboty na neděli a následné policejní manévry.
Jelikož jsem obyvatelem "bermudského trojúhelníku" mezi Baštou, Korunou a Záložnou, jsem celkem zvyklý na časté veselí v této lokalitě a pokud se to drží v rozumných mezích, mám pro to dokonce pochopení a nevadí mi to. Ale nikdy jsem si nemyslel, že splní mé noční můry a jen proto, že bydlím, kde bydlím - budu doslova bojovat o zdraví členů rodiny a bránit pozemek domu před nájezdy skupinek primitivů. Jedni utíkali před druhými, další šli v zájmu davového šílenství jen něco zdemolovat, jiní prostě hledali oběť, zbytek se řezal mezi sebou. Ono se řekne nevylézejte a zachovejte klid. Ale se spícím (díkybohu) miminkem v pokoji a ubrečenou, vystrašenou manželkou za zády se ve vás sepnou úplně jiné pudy. Ani nevím, jak se mi povedlo držet se v mezích zákona (klika), ale bylo mi to v tu chvíli jedno. A jedno vím jistě - příště mi to bude zase jedno, jen budu chladnokrevnější.
Nikdy bych neřekl, že budu trávit zbytek neděle nákupem obraných prostředků a výběrem vhodného psího plemene jakožto neplánovaného přírůstku do rodiny. (k velké radosti dětí :-) Ale proč to všechno? Je mi z toho smutno. V BnJ jsem od narození, více jak 30let a bez uzardění přiznám, že tohle město miluju. Ale obdobné situace nejsou v našem městě ničím výjimečným.
Jen to obvykle nemá takovéto obludné rozměry. Opět se ptám proč? (nebojte, odpověď nečekám, ale chtěl bych jí znát)
Dřív tu byl klid a vyjma pár výtržností a klukovin se tu dalo v noci s klidným svědomím přejít náměstí. Všichni starousedlíci se známe a jsme relativně zadobře, ať už jsme bílý, žlutý nebo červený. Ale výskytem stále většího počtu nových tváří (ať už mají jakýkoliv odstín), jsou problémy a konflikty stále častější. Možná by to chtělo zpřísnit pravidla, možná více zkoumat charakter plánovaných akcí a možná dát prostě stopku od určité hodiny jako na Loděnici. Ona i "nevinná" zábava v restauraci nadělá pěkný hluk bydlíte-li v okolí a ta klidně běží do časných ranních hodin. Možná je to celé jen boj s větrnými mlýny, ale nějakou reakci by si to zasloužilo. Nechci se bát o manželku, rodiče a děti. Chci si tu zase žít v klidu jako dřív a věřím, že nejsem sám.
Neberte toto prosím jako kritiku nebo žádost a odpovědi apod. Je to jen takové postesknutí a zamyšlení. Což bychom měli asi občas udělat všichni.
Na závěr mi dovolte pochválit práci policistů, ať už přijeli odkudkoliv. Bez nich by to došlo skutečně daleko a ani na to nechci myslet. Takže díky.
Vám díky za přečtení a přeji hezký a klidný den.
Odpovídá: J. Král, starosta města
Vážený pane, díky za věcné zhodnocení bezpečnostní situace v posledních dnech. Situací se zabývala v pondělí Rada města a v úterý Zastupitelstvo města. Po vyslechnutí p. Horváta a dalších svědků bylo rozhodnuto: K 1.1.2012 bude na základě schvalované legislativy v Parlamentu ČR vypracována komplexní vyhláška města řešící výrazné omezení hracích automatů.Pokud bude schválen i zákon,který navrhuje Ústecký kraj, bude tento aplikován v našich podmínkách. Vyhláška by měla tvrdě vymezit přestupkovou činnost a její postižitelnost. Zároveň bude iniciována schůzka s vyššími činiteli Policie ČR, kde budeme navrhovat, aby naše město bylo zařazeno do rizikové oblasti, která vzniká migrací agresivních skupin po zvýšeném tlaku na severu Čech. Doufám, že se podaří nastolit takovou atmosféru ve městě, která přinese uklidnění a uvolnění. S pozdravem J.Král, starosta

prokletá ulice PRAŽSKÁ

| 20.9.2011 01:21 | Bošková Radka
VŠEM Benáteckým a Kbelským maminkám....
V pátek odpoledne na Pražské ulici směrem na KBEL osobní auto vážně zranilo mého třináctiletého syna ,který teď bojuje o svůj život i přes to, že šel po správné straně vozovky ,tam kde léta nejsou chodníky . Promluvte prosím doma se svými dětmi, ať jsou hodně opatrní, když chodí do školy a zpět,za svými kamarády či sportem, aby nikdo z vás neprožíval stejnou bolest a strach jako já.
A VY PANE STAROSTO A VY VŠICHNI RADNÍ přijdte se někdy podívat, kolik zde po krajích vozovky chodí denně dětí , dospělých a maminek s kočárky. Zamyslete se nad tím, co děláte pro jejich bezpečnost. K čemu nám je ukazatel rychlosti a semafor u školy v jednom směru jízdy, když tu řidiči neustále nedodržují rychlost. Proč máme krásný chodník u hřbitova? To abychom měli po čem chodit za svými dětmi, až je někdo smrtelně zraní? Chápu, že je zde dlouholetý problém s výstavbou chodníků. PANE STAROSTO když má město na opravy náměstí, zkrášlování parku a jiné,tak proč nevyřeší tento problém alespoň provizorně obrubníky, zábradlím či jiným způsobem. Kolik se kde musí zranit, v nejhorším případě zemřít dětí či dospělých, nepozorností řidičů,aby to konečně někdo začal řešit? Kudy mají naše děti chodit ,abychom se o ně nemuseli bát?
Odpovídá: J. Král, starosta města
Vážená paní Bošková, plně chápu vaše rozhořčení. Výstavba chodníku úzce souvisí s rekonstrukcí vozovky – silnice II/610, která je v majetku Středočeského kraje. Aby město Benátky dosáhlo co nejrychlejšího řešení, nechalo na své náklady zhotovit za několik milionů Kč dokumentaci, která komplexně řeší tento problém pro auto, cyklo a pěší dopravu. Nabídlo tuto dokumentaci bezplatně Středočeskému kraji. Jednalo o tomto problému s náměstky p. Povšíkem a Hrabětem, kteří se osobně se situací v Benátkách seznámili. To bylo v r.2009. Vzhledem k tomu, že tato naše iniciativa zůstala bez odezvy, hledalo město náhradní variantu. Nechalo zpracovat dokumentaci pro samotný chodník po levé straně ve směru ze Kbela na Burzu, který zhruba po 100 metrech prochází mezi zahradami do ulice Pod Brdy a prochází souběžně s ulicí Pražskou až do centra Benátek. Zhruba před měsícem se ozval pan Povšík s tím, že Stč. Kraj je ochoten zařadit do plánu investic rekonstrukci vozovky ze Kbela na Burzu, což bylo učiněno na zasedání Zast. kraje 3.9.2011. My každopádně počítáme s realizací obou variant, s tou naší již v roce 2012. Věřte, že řešení tohoto problému patří k našim prioritám, ale získání stavebního povolení je u liniových staveb složitou záležitostí i díky přístupu některých majitelů dotčených pozemků. Pokud se budete chtít se současným stavem řešení tohoto problému seznámit osobně, je možno domluvit schůzku. S přátelským pozdravem J. Král, starosta

dobrý den

| 19.9.2011 16:48 | michal
dobrý den děkuji za ty nový koše a za ty řetězi
jestli by v tom nebyl žadny problem tak bys te mohli dat lavičky u basketbalovího hřště na každý straně dvě dlouho děkuji naschledanou
Odpovídá: Martin Ječný
Dobrý den Nové lavičky jsou ve městě postupně doplňovány. V současné době byly objednány nové, které budou v průběhu měsíce října osazeny.

Dětské hřiště - Kbel

| 18.9.2011 13:01 | Anna Bořecká
Vážení,
nedávno bylo zřízeno dětské hřiště ve Kbelu, pro nejmenší a u něj následně do-instalován ochranný plot, aby děti nepadaly autům pod kola.
Bohužel jsou mezi dorůstající mládeží VANDALOVÉ, kteří toto hřiště stačili již řádně poničit.
1. Houpací kruh je utržen
2. Houpačka a prolézačka na pérech - chybí boční ochrany
3. Ochranný plot má ukopané ochranné plaňky
Hřiště má nyní funkční pouze jednu prolézačku a maminky s dětmi na něj již nechodí, protože zde není na co jít a užívání hriště je již pro děti nebezpečné!
Žádáme tímto o provedení opravy daného hřiště a umístění alespoň jedné dohledové kamery s nočním viděním s pohledem na výše uvedené hřiště, aby zde v nočních hodinách, kdy dochází k poškozování hřiště byli daní vandalové zdokumentování a vyvozen vůči těmto následně postih. Tito vandalové na hřišti navíc zahazují injekční použité stříkačky!, kondomy! a močí na dětské prolézačky!
Pokud se neučiní nějaké opatření, postrádá celé hřiště smysl a finance na něj vynaložené také.

Předem Děkujeme za zpětnou informaci, jak bude řešeno

S pozdravem

Rodiče Kbel
Odpovídá: Alena Kratochvílová
Dobrý den, nová houpačka je objednána již měsíc, zítra by měla být namontována. Při té příležitosti firma opraví i ostatní prvky. Také plot opravíme v nejbližší době. Kameru s nočním viděním zde umisťovat určitě nebudeme, jelikož náklady na zřízení takovéhoto jednoho kamerového bodu se pohybuji kolem 500 tis. Kč. Pokud budete svědky ničení zařízení, stačí zavolat na policii ČR (158, 112) a policie si již s těmito vandaly poradí.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)