Napište na radnici

Město Benátky nad Jizerou rozhodlo o zrušení diskuzního fóra z důvodu zasílání ve většině případů nevhodných anonymních dotazů občanů.

Pro ty, kteří mají seriózní otázky, je zřízen e-mail radnice@benatky.cz, kterým se mohou obracet na vedení města, případně použít níže zobrazený formulář. Vždy do posledního pracovního dne v měsíci budou otázky zodpovězeny kompetentní osobou.

Dotazy položeny přes odpovědní formulář budou zveřejněny níže na této stránce.

Nový dotaz

Titulek
Text
Jméno   E-mail 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >>

stavební dozor

| 12.11.2013 14:13 | Bondy
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem probíhá stavební dozor na stavbách financovaných z veřejných peněz. V sobotu 9.11. probíhalo asfaltování silnice v ulici U školy, kdy pokládka asfaltu byla prováděna na mokrou silnici plnou kaluží. Nejsem odborník na technologii stavby silnic, ale nemyslím si, že by se měl asfalt pokládat na mokrý podklad a že tyto postupy by prodloužili životnost silnice.
Odpovídá: Martin Ječný
Dobrý den Pokládka asfaltových vrstev má být dle ČSN 73 6121 realizována na suchý či zavlhlý povrch. V inkriminovaný den pokládky byla v průběhu prací dešťová přeháňka, při které byla v souladu s citovanou normou pracovní činnost pozastavena. Po odeznění přeháňky voda samospádem z podkladní vrstvy odtekla ( povrch podkladní vrstvy je spádovaný a u nových povrchů vodoodpudivý/“mastný“ ). Následné pokračování pokládky bylo provedeno v souladu ČSN 73 6121. Ceníme si Vašich připomínek, ale ubezpečujeme Vás, že k porušení technologické kázně nedošlo. Tyto skutečnosti jsou ověřeny u zhotovitelské firmy

Výstavba rodinných domů v Obodři

| 11.11.2013 15:02 | Dana Pikousová
Dobrý den, prosím můžete mi sdělit, v jaké fázi je příprava výstavby rodinných domů v Obodři a kam se obrátit v případě zájmu o koupi pozemku? Děkuji
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, v současné době hledáme vhodný dotační titul popř. developera na vybudování technické infrastruktury pro tyto rodinné domy. Jakmile se nám jednu z těchto možností podaří realizovat, budeme ihned informovat občany o způsobu prodeje těchto pozemků.

Hřbitov

| 09.11.2013 18:58 | Jana Gruhnová
Dobrý den, velmi mi vadí, jak mnozí návštěvníci hřbitova v Benátkách nad Jizerou II berou sebou na toto pietní místo své psí miláčky. V dušičkovém čase, kdy je návštěvnost opravdu velká, je i tento nešvar mnohonásobně četnější. Malí pejsci, byť na zkracovacím vodítku, vesele přeskakují malé hroby nebo se po nich rovnou proběhnou. Zákaz vodění psů je pevně zakotven v Řádu veřejného pohřebiště, článek 4, bod 2, ale je mi jasné, že nikdo si ho před vstupem do brány ve vitríně nepřečte. O vrozené úctě k zemřelým a taktu také nemůže být řeč. Nestálo by za to instalovat na vrata výraznou ceduli s velkým textem nebo piktogramem, značícím tento zákaz? Byla bych vděčná.
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, domnívám se, že návštěvníci hřbitova jsou si tohoto zákazu vědomi, bohužel je jen nedodržují. Nejsem si jist zda by cedulka s piktogramem na situaci něco změnila. Je to prostě o inteligenci a ukázněnosti návštěvníků.

Vyhrazené parkování

| 09.11.2013 10:22 | Martin
Dobrý den,
je možné si v Benátkách zažádat o vyhrazené parkování? Pokud ano, kam žádost adresovat a kolik se městu za vyhrazené parkovací stání ročně platí?
Děkuji za odpověď.
Odpovídá: R.Bárta
Dobrý den, o vyhrazené parkování si lze zažádat na MěÚ v Benátkách nad Jizerou. Vyhrazené parkování lze zřídit pouze v místech, která splňují zákon o provozu na pozemních komunikacích. Vyhrazené parkování zřizuje město na základě žádosti žadatele a na základě Rozhodnutí MěÚ. Poplatek za vyhrazené parkování je stanoven dle vyhlášky města Benátek nad Jizerou č. 1/2011 - O místních poplatcích, čl. 8, odst. 2, na 10 000,- Kč/rok. Pro detailnější informace mě můžete kontaktovat na telefonu 326 375 332.

zahrádkářská kolonie

| 06.11.2013 19:42 | Dvořák
Dobrý den,

měl bych dotaz, zda-li ve městě je zahr. kolonie, budeme se sem stěhovat a jsem zahrádkář.

Děkuji Dvřák
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, v Benátkách se nachází několik zahrádkářských kolonií, ale veškeré pozemky v těchto lokalitách jsou soukromé.

Nepojízdná auta

| 04.11.2013 20:19 | Pavel
Dobrý den. Mam dotaz ohledně nepojízdných aut (vraků) již několikrát na auta byla umístěná výzva pro majitele aby je nechal odstranit, ale je to již až 2 roky !!! a auta pořád stojí tam kde je majitelé zanechaly. Poukazuji na situaci v ulici Mladská. Dotaz je tak jasný. Kdy už budou auta odstraněna???
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, v současné době bylo zřízeno odstavné parkoviště pro takováto vozidla. Vozidla budou odtažena do čtrnácti dnů na toto parkoviště.

Záložna

| 29.10.2013 13:47 | Marie Koutná
Dobrý den,
v neděli jsme byli s dcerou na prodloužené v záložně. nevím, proč v rámci rekonstrukce se nevyřešila vzduchotechnika, bylo tam příšerné vedro k zalknutí. Divím se, že nikdo neomdlel. Na to, že je obljekt po rekonstrukci, tak tato otázka větrání je opravdu nevyřešena.
Odpovídá: R.Bárta
Dobrý den. Vzduchotechnika je zde vyřešena formou rekuperace a funguje velice dobře. Pan Fišer, který má Záložnu pronajatou na taneční kurzy, byl seznámen s obsluhou vzduchotechniky. Nevíme, proč ji nepoužil.

Dotaz na jméno a příjmení

| 29.10.2013 09:34 | Květa Jirků
Dobrý den,
prosím můžete mi sdělit, zda ve vašem městě žije občanka Vlasta Kolcová?
Nabízí mi nějaké služby a píše, že je z Benátek nad Jizerou.
Než s ní budu spolupracovat, ráda bych si ověřila,že je to pravda že žije v Benátkách nad Jizerou. Dnes je tolik podvodů, že se těžko dá někomu věřit.
Děkuji za odpověď a zdravím.
Květa Jirků
Odpovídá: B. Poláková, matrika
Dobrý den, s odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nemůžeme podávat informace ke třetím osobám. K vašemu dotazu pouze podotýkám, že někteří občané se v našem městě zdržují, ale nemají zde hlášen trvalý pobyt. V naší evidenci jsou pouze občané s trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou.

Kdy je další veřejné zasedání Zastupitelstva?

| 28.10.2013 20:42 | Lenka PM
Dobrý den,
hledám tady na stránkách informaci o nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva a nemohu ji najít ani v Kalendáři akcí, ani v říjnovém čísle Zpravodaje Benátecka ani ve vyhledávači ani na elektronické úřední desce. Je termín znám? Můžou být pozvánky na zasedání zveřejňovány např. i ve Zpravodaji, ne jen na Úřední desce např. Na Burse?
Děkuji.
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, každé veřejné zasedání Zastupitelstva města se musí podle zákona o obcích zveřejňovat na úřední desce města minimálně deset dnů před jeho konáním. Tak také činíme prostřednictvím úřední desky, Zpravodaje Benátecka a webu města. Další zasedání se bude konat v prosinci letošního roku, o čemž budeme občany včas informovat.

Děkuji za bio odpad

| 28.10.2013 20:36 | Lenka PM
Dobrý den,
chtěla bych poděkovat za možnost sběru bio odpadu. Bydlím na sídlišti a této možnosti využívám. Jen doufám, že lidi nebudou házet bio odpad v igelitových sáčcích, jak občas vidím.
Může někdo z AVE sem napsat, jak je bio odpad zpracováván? Děkuji.
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, na nádobě by mělo být upozornění vyznačeno. Měla by zde být nalepena samolepka s tím, co do kontejneru patří a co ne. Pokud zde taková nálepka chybí napište mi na email: kochman@benatky.cz.

Zápach ze skládky

| 26.10.2013 21:35 |
Dobrý den, již několik týdnů je v Benátkách a okolí intenzivně cítit zápach z nedaleké skládky. Tento zápach je nepříjemný nejen přes den, ale i v noci, když větráme. Dá se s tímto stavem něco dělat? Děkuji za odpověď. JP
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, skládka při procesu vyhnívání vytváří bioplyn, který je jímán na dopalovací jednotku. Nikdy se však nepodaří jímat 100% tohoto plynu. Veškeré prozatím provedené kontroly ze strany krajského úřadu neprokázaly žádné porušení bezpečnosti provozu ani legislativy. Provozovatel skládky je pravidelně na tento problém ze strany města upozorňován a činí příslušné kroky k maximálnímu omezení úniku zápachu.

Regenerace panelového sídliště Na Burze

| 21.10.2013 20:13 | Petr Schönfeld
Dobrý den,
chtěl bych požádat o vysvětlení pojmu "regenerace", který je uveden v názvu projektu již zmíněného v titulku tohoto dotazu. Dále by mne také zajímalo na základě kolika žádostí a připomínek byl tento projekt městem připraven a jaké bylo původní znění dotazníku, který byl do všech domácností v rámci sídliště doručen.
Děkuji
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, bližší informace Vám poskytne pan Miroslav Kochman, který má veškerou dokumentaci k tomuto projektu (email: kochman@benatky.cz, tel.: 326 375 322).

Aukce

| 21.10.2013 09:42 | Hlaváč
Dobrý den


Neuvažuje město o zprostředkování hromadné e-aukce energií?


V některých městech už toto provozují a mají úspory cca. 30%.(samozřejmě z obchodovatelné části platby).Momentálně uvažuji,


že se přihlásím v jiném městě,což je možné.
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, město o e-aukci uvažovalo, ale vzhledem k současným nabídkám nižších cen elektřiny od jednotlivých dodavatelů pro domácnosti, jsme od tohoto záměru v letošním roce ustoupili, protože podle propočtů se cena za elektřinu v našem regionu po e-aukci pohybuje ve srovnatelné výši s cenou nabízenou v současné době dodavateli elektřiny.

silnice

| 12.10.2013 12:48 |
Dobrý den chci se zeptat zda budete opravovat silnici v ulici Bratří Bendů od zacatku mesta az ke křižovatce k dolni cerpaci stanici?je tam zvlněná silnice od kamionu a v aute to neni moc prijemny.Dekuju za odpoved
Odpovídá: R.Bárta
Dobrý den, již zde byla tato problematika zmiňována. V minulosti již byl kontaktován vlastník, přes správce této komunikace (SÚS Mnichovo Hradiště) s problematikou nerovností vozovky v ulici Bratří Bendů. Odpověď správce byla v tom smyslu, že nemají v rozpočtu peníze a tuto komunikaci opravovat nebudou. Že stav je vyhovující a finance mají jen na havarijní opravy.

revitalizace sidliste

| 12.10.2013 11:04 | Pecak
Dobry den

Mam dotaz k ankete obcanu,ktera byla ve schrankach...jake konkretni namety a pripominky obcanu z ankety byly zahrnuty do projektu upravy sidliste?
Dekuju za odpoved
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, bližší informace Vám poskytne pan Miroslav Kochman, který má veškerou dokumentaci k tomuto projektu (email: kochman@benatky.cz, tel.: 326 375 322).
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)