Napište na radnici

Město Benátky nad Jizerou rozhodlo o zrušení diskuzního fóra z důvodu zasílání ve většině případů nevhodných anonymních dotazů občanů.

Pro ty, kteří mají seriózní otázky, je zřízen e-mail radnice@benatky.cz, kterým se mohou obracet na vedení města, případně použít níže zobrazený formulář. Vždy do posledního pracovního dne v měsíci budou otázky zodpovězeny kompetentní osobou.

Dotazy položeny přes odpovědní formulář budou zveřejněny níže na této stránce.

Nový dotaz

Titulek
Text
Jméno   E-mail 


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>

in-line dráha ,cyklostezka

| 29.7.2014 22:24 | Halušková
Dobrý den,Jsem ráda ,že máme tuto možnost sportovního vyžití na in-line dráze, jen se mi zdá ,že díky neukázněnosti a neinformovanosti někt
erých občanů se tato dráha stává dost nebezpečnou . Opakovaně se mě i ostatním sportovcům stalo ,že mi vběhl do cesty pes ,jehož majitel ho neměl na vodítku .Po upozornění ,majitele psa na nebezbečnost této situace , se mi opakovaně vrací arogantní chování a negativistický přístup . Je to opravdu dost nebezpečné a nepříjemné!!!!!!!!!! Měla jsem již tři úrazy díky pejskařům,přtom naposledy dnes jsem byla velkým psem napadena .Též se mi přihodila situace ,kdy jsem se vyhýbala skupině cyklistů pod vedením dospělého,kteří jeli v obou směrech. Po mém následném zranění (Hluboká rána v lýtku, vražený klacek) se nikdo neobtěžoval mi pomoct.Kdybych se nevyhla já ,možná bych skončila u soudu za zranění některého z dětí!!! Tomu jsem však předešla !Přesto,že si chytrý člověk pravidla na stezce přečte ,ti nechytří to potřebují vtlouct do hlavy!Také jsem se na stezce potkala 2x s osobním autem , a pro to již vážně nemám slov . Myslím ,že by nebyla na škodu občasná kontrola pověřenou osobou ,či policií ,která by tato pravidla osobám zdůraznila ,nebo tyto neukázněné osoby za přestupky pokutovala. díky ,za zajištění větší bezpečnosti na stezce, s pozdravem Halušková Irena
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, začátkem je asi vhodné upřesnit, že se jedná o veřejné prostranství, které má upraven pohyb osob provozním řádem, popřípadě vyhláškou města. Jeho fyzické zajištění není asi 24 hodin denně možné. Proto jsou v provozních řádech a vyhláškách také postihy při neplnění podmínek. V případě porušení jakéhokoliv nařízení, jehož důsledkem je zranění či hmotná škoda je třeba obrátit se s žádostí na vyšetření na Policii ČR. Následně jsou takové přečiny řešeny zejména v přestupkové komisi.

Reakce na odchyt zatoulaného pejska

| 17.7.2014 15:54 | Eliška Vlčková
Dobrý den, chci jen tímto vyjádřit podporu k zcela bezproblémovému umístění zatoulaného pejska do zdejšího útulku. Já sama jsem v Benátkách n.J.I nalezla pejska který byl velice rychle odvezen do místního útulku a následně předán majitelům. Chce to asi jen zavolat na místa, která jsou k té konkrétní situaci určena a nemyslet si, že zrovna pan starosta musí zařídit úplně všechno.
Odpovídá: MěÚ
bez komentáře

Ul. U Špejcharu

| 10.7.2014 16:02 | Martina Dvořáková
Dobrý den, již po několikáté se ptám na opravu ulice. Po opravě technickými službami, kdy nerovnosti byly zasypány štěrkem a utlučeny přišel první větší déšť a tento štěrk byl vyplaven. V ulici vznikly na stejných místech mnohem větší nerovnosti. Nebylo by možné opravit tuto ulici v těch nejhorších místech asfaltem?
Odpovídá: R.Bárta
Dobrý den, jak již zde bylo odpovídáno, rekonstrukce Vámi zmiňované uličky proběhne současně při rekonstrukci ulic V Zahrádkách a Vrutická. Ulici nemůžete provizorně opravovat asfaltem, jak požadujete, neboť asfalt nelze nanášet na hlínu. Budeme se snažit rekonstrukce ulic provést v příštím volebním období. Největší nerovnosti necháme TS opravit, ale komunikace má velký spád a při deštích zde protéká velké množství vody, takže nějaké výmoly zde budou vždy.

anketa k bazénu

| 26.6.2014 12:59 | T.Pecák
dobrý den,

mám dotaz ka anketě,,,proč není součástí ankety i možnost zdůvodnění,proč se jednotlivý hlasující rozhodl pro ano/ne a také možnost návrhu - jiných alternativ....dostali by jste lepší přehled o názoru občanů než jen /ne/souhlas.

Já bych např.navrhoval jen rekonstrukci stávajícího bázenu (nové sociální zařízení a občerstvení příp.nová dlažba okolo bazénu,solární ohřev na střeše zimáku...skoro ideální sklon střechy atd.a další technické věci (,filtrace,odhlučnění).
Byly by menší náklady než nový akvapark i následná režie a údžba.Myslím,že jinak je bazén dostačující pro naše město,snad jen délka bazénu by mohla být větší,ale to asi už není možné na stávajícím pozemku.

s pozdravem
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, stávající anketa je postavena na názoru občanů, zdali ve městě chtějí vybudovat nový krytý bazén. V případě, že tato stavba nebude realizována, tak se určitě bude vedení města zabývat možností rekonstrukce stávajícího bazénu.

Regenerace sídliště

| 25.6.2014 19:59 | Martin Dědek
Dobrý den,
vím, že je v současné době pozastavena příprava regenerace sídliště Na Burse, ale chtěl jsem se zeptat, proč Koordinační situace zveřejněná na městském webu nezohledňuje úpravy parčíků ze všech stran sídliště? Jde mi konkrétně o tzv. lesík, který se nachází z boku garáží u posledního paneláku za areálem bývalého Velichova zahradnictví. Je tam hodně vzrostlých stromů a dalších dřevin, které by si zasloužily větší pozornost a údržbu. V minulosti se zde nacházelo i dětské pískoviště s herními prvky a bylo by vhodné zde herní prvky obnovit nebo naopak lesík koncipovat jako plochu pro volné pobíhání psů například, aby nebyly psi venčeni přímo v sídlišti. Vše se nachází na pozemcích Města Benátky nad Jizerou parc. č.: 208/4, 208/3 a okrajově 133/4, vše v k. ú. St. Benátky.
Předem moc děkuji za odpověď.
Martin Dědek,
Platanová ul.
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, tato plocha nebyla součástí sídliště jelikož je udržována samostatně a není plánován její rozvoj. Dětská hřiště a zábava tohoto typu byla umístěna v jiných částech sídliště a také do nově budovaného City Parku u Billy. V ploše je udržována zeleň sekáním, ne však tak intenzivně jako parkové prostory. Co se týče venčení psů, věřte, že i při občasném sekání není nic příjemného když pracovník Technických služeb zasáhne křovinořezem psí exkrement, který následně zasáhne jeho kolegu. Pro účely venčení psů jsou proto ve městě určeny plochy jiné.

Dotaz ohledně chování p.starosty Krále vůči problému zatoulaného psa

| 23.6.2014 20:11 | Dominik Ondrus
Dobrý den,

píši ohledně události, kterou dnes na svém FB profilu publikoval Vet-Servis (https://www.facebook.com/vetservis). Podle toho co je v článku napsáno, se starosta Vašeho města p.Král, tudíž nejvyšší představitel, choval mírně řečeno neodpovídajícím způsobem vůči nastalé situaci. Nejen, že dle podle zákona sám nesnažil problém svého města vyřešit, dokonce odmítl spolupracovat na vyřešení problému s pomocnou organizací a vystupoval vůči ní arogantním způsobem. Osobně mě takovéto jednání přijde jako naprosto nepřístupné, zvláště je-li pácháno někým na takto důležité pozici. Zajímalo by mě tedy, jestli se p.Král chystá vydat nějaké prohlášení na vysvětlení svého protizákonného jednání? Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Dominik Ondrus
Odpovídá: K. Bendl, ředitel Správy městských lesů
Vzhledem k dotazům na téma řešení situace s nalezeným psem na katastru města Benátky nad Jizerou v areálu firmy Golf Resort Benátky v neděli dne 22.06.2014 večer a zkresleným či neúplným informacím uvedeným na FB profilu firmy Vet-Servis považujeme za důležité informovat zájemce o skutečném průběhu události včetně jejího řešení. Nejprve je nutno konstatovat, že město Benátky nad Jizerou má pro případy nálezu zatoulaného či opuštěného zvířete zajištěno komplexní řešení, o kterém jsou obyvatelé města informováni na oficiálních webových stránkách. Jde o dočasný útulek umístěný v areálu Správy městských lesů Benátky nad Jizerou na hájence v Okrouhlíku. V ojedinělých případech má město zajištěnu odchytovou službu s následným umístěním zvířete do smluvního útulku v Lysé nad Labem. O způsobu jakým bude s nalezeným zvířetem naloženo, rozhodují odpovědní pracovníci města Benátky nad Jizerou v souladu se všemi platnými právními předpisy. Ve výše zmíněném konkrétním případě, který se stal z nepochopitelných důvodů předmětem vášnivé facebookové konverzace a jejímž terčem je naprosto nesmyslně starosta města pan Jaroslav Král, šlo o situaci svým způsobem naprosto ojedinělou. Pracovníci městského útulku v kritickou dobu nebyli bohužel k zastižení z důvodů dovolené a tak se nálezkyně paní Kateřina Kyriánová z recepce společnosti Golf Resort Benátky obrátila na Policii ČR s žádostí o pomoc. Zástupci Policejního oddělení kontaktovali pana starostu a dohodli s ním náhradní řešení spočívající v dočasném umístění a zaopatření psa, ve vymezených prostorách zmíněné firmy při zajištění odpovídajících podmínek (tzn. krmení a napájení) do doby příjezdu pověřeného, proškoleného pracovníka města tzn. do pondělí dne 23.06.2014 v 8:00 hodin. Jelikož pejsek byl moc hodný, nekonfliktní a nejevil známky žádného poranění či nemoci, bylo toto řešení pro všechny zúčastněné strany ideální a navíc jelikož starosta musí být řádným hospodářem i nejlevnější. Toto bylo dohodnuto okolo 20:00 hodiny večerní. Ve 20:32 hodin kontaktovala telefonicky pana starostu zástupkyně pražské společnosti Vet-Servis paní Michálková a nevybíravým a neslušným způsobem se mu snažila vnutit službu své firmy, která se zabývá odchytem toulavých zvířat. Tuto nabídku pan starosta odmítl, neboť situaci měl již za vyřešenou. Pracovník města Benátky nad Jizerou se ráno pro pejska skutečně dostavil, s úmyslem převézt ho do městského útulku. Pejsek se však v prostorách společnosti již nenacházel a pracovníkovi bylo sděleno, že byl již někam do útulku odvezen. Nikdo však nebyl schopen informovat kam a kým. Teprve v úterý 24.06.2014 v dopoledních hodinách se k velkému překvapení zástupců města Benátky nad Jizerou začaly objevovat hanlivé, dehonestující a nepodložené útoky na pana starostu Krále, vyvolané textem uvedeným na FB profilu výše uvedené firmy. Následně bylo zjištěno, že firma Vet-Servis bez vědomí odpovědných zástupců města Benátky nad Jizerou (tedy i pana starosty) odvezla dne 22.06.2014 ve 21:30 pejska do Prahy a to navzdory tomu, že starosta města již zajistil jiné řešení, které odpovídalo dané situaci. Poté výše zmíněná firma spustila nepochopitelnou kampaň s cílem co nejvíce poškodit starostu města, který odmítl jejich služby. Ten samý den byl pejsek z Prahy převezen zpět do Benátek do útulku, kde o něj bude nadále pečováno. Je na každém, aby posoudil vhodnost a přiměřenost jednání každého účastníka zmíněného případu, nicméně je třeba zdůraznit, že pokud došlo od kterékoliv strany k porušení zákonů (a to i zákonů na ochranu osobnosti a dobrého jména) může mít celý případ i soudní dohru.

Neslyšitelnost rozhlasu v ulici U Školy

| 19.6.2014 14:03 |
Dobrý den, již po dobu několika měsíců není v ulici U Školy slyšet hlášení rozhlasu, přestože dříve bylo slyšet bez problémů. Uvítali bychom proto nápravu stávajícího stavu. Děkuji, M. Jará
Odpovídá: Lucie Benešová
Dobrý den, víme o tom, že v některých částech města je slyšitelnost městského rozhlasu špatná. Nyní zjišťuje firma, která prováděla rekonstrukci rozhlasu, kde je závada. Děkujeme za pochopení.

Pozemky - lokalita Nad stadionem

| 17.6.2014 12:44 | Junková
Dobrý den, zajímalo by mě zda je už nějaký posun v hledání developera, či získání dotací z důvodu vybudování inženýrských sítí v uvedené lokalitě. Je nějaký časový předpoklad kdy budou dány pozemky k prodeji či rezervaci? Pokud město dotace na sítě nedostane, bude tento projekt realizovat? Předem děkuji za odpověď na všechny otázky.


Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, bohužel žádný dotační titul na vybudování tech. infrastruktury pro stavbu rodinných domů nebyl v letošním roce vypsán. Nadále se snažíme sehnat developera, který nám pomůže stavbu infrastruktury zafinancovat. Věříme, že v příštím volebním období se podaří stavbu realizovat.

most přes jizeru

| 10.6.2014 11:25 | tonda
jak dlouho se ještě bude opravovat na každe straně mostu jeden metr na asi tak třicet centimetru a co to bude stat.jeto ostuda co tam je udělano .nebo to bude jak na dalnici se skluzem.
Odpovídá: R.Bárta
Dobrý den, tento most je v majetku Středočeského kraje a probíhá zde oprava rolen v dilatační spáře. Povolení na opravu vydal Magistrát města Mladá Boleslav do konce měsíce srpna 2014.

opravy

| 09.6.2014 08:11 |
Dobrý den,
vím, že se opravuje ulice Červíčkova a že je to třeba, ale je opravdu nutné, aby stavební práce začínali v sobotu v půl sedmé ráno? Bydlíme ulici vedle. Lidé jsou po celém pracovním týdnu unaveni a rádi by si přispali. Ještě jeden dotaz ohledně Loděnice. Není možné udělat
nějakou stěnu či protihlukovou zábranu? I přes zavřená okna, která v tomto počasí nejsou nic moc, je dost slyšet dunění.
Děkuji
Tichá
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, omlouváme se za způsobené nepříjemnosti v rámci uvedené akce, ale firma se snaží dokončit stavební práce v co možná nejkratším termínu, proto pracují i v sobotu od časného rána. Protihluková stěna u Loděnice se vybuduje v rámci Revitalizace slepého ramene Jizery.

Vzácný strom Morušovníku bílého na sídlišti

| 08.6.2014 20:52 | Martin Dědek
Zdravím,
bylo by možné po stránce rostlinolékařské dát zkontrolovat vzácný strom Morušovníku bílého před vchodem čp. 639 na sídlišti? Popřípadě tento strom prohlásit za památný? Stojí na pozemcích města. Je více jak 100 let starý a pamatuje tedy oblast sídliště v době, kdy tam byla jen hospodářská stavení. Původně u něj byla brána do dvora jednoho ze starobenáteckých statků. Poutavý článek od Břetislava Veselého o tomto stromu vč. jeho perokresby byl zveřejněn ve Zpravodaji Benátecka někdy v polovině 90. let. Tento strom by si zasloužil větší péči a ochranu a bude tak možnost ho uchovat v živém stavu pro příští generace jako historického pamětníka. Moc děkuji!
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, Morušovník je kontrolován velmi pravidelně. Máte pravdu, je to dendrologická ozdoba sídliště. Arboristé se na něj vždy těší. V letošním roce je ke konci vegetace naplánována další prohlídka s případným dendrologickým zásahem.

Koupaliště

| 08.6.2014 17:47 | Mikešová
Dobrý den,
prosím o info. jak je otevřen bazén.Děkuji Mikešová
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, koupaliště v Obodři je v provozu od pátku 6.6.2014.

příjezdové cesty-garaže u ČSAD

| 05.6.2014 22:44 | majitel garáže
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to vypadá s úpravou cest mezi garážemi u ČSAD. V období dešťů je dost problematické se dostat do garáže pro auto. Děkuji za informace.
Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, úprava prostor mezi garážemi je plánovaná v rámci akce "Regenerace sídliště".

koryta kanalizací

| 26.5.2014 12:55 | obyvatel Benátek
Dobrý den,

bylo by vhodné, aby pracovníci technických služeb a údržby města po posekání trávy a křoví nenechávali v korytech kanálů odpad jelikož se tímto kanalizace ucpává a při deštích voda odtíká všude kolem, jen ne korytem, což může způsobovat zaplavení dvorů, předzahrad apod.
Na tuto problematiku bylo několikrát upozorňováno, nicméně bez odezvy a dalších akcí.
Město by kanalizační svody mělo udržovat čisté a průchozí.

Odpovídá: M. Mařík
Dobrý den, nechápeme z tohoto dotazu o jakou lokalitu ve městě se jedná. Zašlete prosím upřesnění místa popř. foto na email podatelna@benatky.cz.

Zeleň

| 24.5.2014 21:06 |
Dobrý den, chtěli by jsme upozornit technické služby jestli by nemohli ostříhat keře ve výhledu směr Jiřice při sjezdu z Prahy R10. Není tam vidět a je třeba si více najed a to hrozí nebezpečí střetnutí. Prosíme tedy jestli by se to mohlo ostříhat. Děkujeme
Odpovídá: Miroslav Kochman
Dobrý den, záležitost byla projednána se zástupci Správy komunikací středočeského kraje, kteří jsou za údržbu zodpovědní. Byla přislíbena operativní náprava.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)