E-podatelna

Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zřídil Městský úřad Benátky nad Jizerou veřejnou elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa elektronické podatelny

 • podatelna@benatky.cz
 • Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Benátky nad Jizerou.


Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@benatky.cz, případně na poštovní adresu úřadu.


Seznam oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

Příjmení, jméno / Název (CN) Platnost od Platnost do
Marešová Světoslava,
referent Odboru vnitřních věcí, školství a kultury
09. 10. 2018 29. 10. 2019

Kvalifikovaný certifikát byl vydán: Post Signum - Česká pošta, s. p.

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu nebo chybného formátu

 • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána.
 • Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh

Podatelna Města Benátky nad Jizerou může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za podmínky, že předávající dodrží:
 • Formáty datové: DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, PDF, ODT, ODS, FO, ZFO, HTM, HTML, MHT, GIF, JPG, PNG, TIF, ZIP, RAR
 • Technický nosič dat:
  CD-ROM (formát PC), DVD-ROM (formát PC), USB FLASH (formát PC)
 • Podání na technickém nosiči dat (viz. výše) lze předat na podatelně Městského úřadu Benátky nad Jizerou, Zámek 49 v úředních hodinách:
  PO a ST 8:00 – 17:00 hodin
  ÚT a ČT 7:00 – 14:30 hodin
 • Jiné formáty a technické nosiče dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • Žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 tohoto zákona.
  • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen.
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz. § 37
  • Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 • Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.


Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)