Ubytovna pro osoby bez přístřeší

ubytování pro osoby bez přístřeší

Ubytovna pro osoby bez přístřeší
Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou
Sídlo: Podolecká 191,
294 71 Benátky nad Jizerou
   
Pověřený pracovník: Alena Poláková
referent sociální péče a zdravotnictví
Městského úřadu Benátky n.Jiz.
tel: 326 375 327
e-mail: polakova@benatky.cz
Správce zařízení: Martina Eichlerová tel. 607 940 905

Informace o zařízení


Kapacita zařízení: 6 lůžek

Cílová skupina:

Uživateli služeb Ubytovny pro osoby bez přístřeší v Benátkách nad Jizerou jsou muži od 19 let do 64 let, kteří mají ve městě trvalý pobyt a z různých důvodů ztratili nebo opustili svůj domov, ubytování a neumí /nemohou/ sami vyřešit komplikované sociální problémy s tím spojené.

Poslání:

Posláním Ubytovny pro osoby bez přístřeší v Benátkách nad Jizerou je poskytnutí přechodného ubytování, pomoc při zajištění stravy a udržování osobní hygieny a pomoc při návratu do společnosti mužům z města Benátky nad Jizerou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cílem Ubytovny je vytvářet takové podmínky pro život, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé životní situace, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli prožívat aktivní a důstojný život, aby se cítili být součástí většinové společnosti.

azylový dům azylový dům

 

Nabízené služby

 • Poskytnutí pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
 • Zařízení poskytuje ubytování, pomoc při zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Dále jsou v tomto zařízení vytvořeny podmínky pro celkovou hygienu těla a podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení přádla a výměnu ložního prádla.
 • Ubytovna pro osoby bez přístřeší se nachází v přízemí jednopatrového domu. Je zde 1 místnost se 3 palandami, stůl, židle a skříně. V místnosti se nachází malá kuchyňská linka, kde si klienti mají možnost připravit jednoduchou stravu. Samostatně je dále koupelna s bojlerem na teplou vodu a samostatné WC.
 • Provoz zařízení zajišťuje denně správce.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Nástup do zařízení je denně od 18,00 do 22,00 hodin.

Klient opouští zařízení každý den do 8,00 hodin.

Výše úhrady a způsob placení

Poplatek za ubytování činní 54 Kč denně a klient platí vždy do 5.dne následujícího kalendářního měsíce přímo správci zařízení.

Podmínky pro přijetí:

 • Klienti musí být ve věku 19 – 64 let pouze muži
 • ocitli se bez přístřeší nebo v osobní krizi
 • na základě ústní nebo písemné žádosti
 • trvalý pobyt v Benátkách nad Jizerou
 • dobrý zdravotní stav
 • platný doklad totožnosti nebo jeho náhrada
 • snaha řešit svou situaci

Podmínky pro odmítnutí poskytnutí služby:

 • nepřijetí zájemce o tuto službu z důvodu naplněné kapacity Ubytovny
 • zdravotního stavu (infekční nemoci, tuberkulóza, závislost na návykových látkách, závažná mentální nebo duševní porucha)
 • možnost řešení situace jiným způsobem
 • nesplnění podmínek pro přijetí
 • nesplacená pohledávka z předchozího ubytování a nezájem situaci řešit.

Právo na ukončení končí:

 • Porušením vnitřních předpisů
 • Hrubým porušením zásad soužití
 • Uplynutím doby dohodnuté při nástupu
 • Vznikem možnosti jiného ubytování
 • Nezaplacením poplatku za uplynulý měsíc
 • Klient může pobyt ukončit bez udání důvodů
 • Úmrtím klienta

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)