Starosta

Starosta zastupuje obec navenek.

 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem  a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok

 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů.

 •  může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech

 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce

 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu

 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce

 • plní další úkoly stanovené  zákonem a zvláštními zákony

 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu

 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce

 • spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce

 • pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce

 • v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy

 • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak

Kontakt

PhDr. Karel Bendl 326 375 311

bendl@benatky.cz

 


Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)