Odbor výstavby a územního plánování

Náplň činnosti:

 • vykonává státní správu na úseku stavebního úřadu, pro Benátky nad Jizerou, Zdětín, Chotětov, Sedlec, Mečeříž, Dolní Slivno, Horní Slivno, Sudovo Hlavno, Kostelní Hlavno, Hlavenec, Skorkov, Sojovice, Tuřice, Předměřice nad Jizerou, Kochánky
 • provádí agendu stavebního úřadu
 • vydává územní rozhodnutí včetně územního rozhodnutí vodohospodářských staveb
 • vydává stavební povolení
 • vydává souhlas s ohlášenou stavbou
 • vydává povolení k odstranění stavby
 • vydává povolení změny stavby před dokončením
 • povoluje změny ve způsobu užívání staveb
 • vydává povolení drobných stavebních úprav a staveb do 25 m2, které nepodléhají stavebnímu povolení a ohlášení
 • provádí kolaudace staveb včetně povolení předčasného užívání
 • vydává povolení zkušebního provozu a jeho vyhodnocení
 • povoluje umístění reklamních a informačních zařízení
 • vydává rozhodnutí o stavební uzávěře, o ochranném pásmu
 • vydává rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti vydaných rozhodnutí
 • přiděluje čísla popisná a evidenční
 • řeší stížnosti občanů ve věci porušování stavebního zákona
 • provádí kontrolní prohlídky u rozestavěných staveb
 • projednává přestupky a správní delikty podle zákona o územním plánování a stavebním řádu
 • provádí evidenci vydaných rozhodnutí
 • sděluje stanoviska k rozdělování a scelování parcel
 • provádí administrativní práce odboru stavební úřad
 • provádí archivaci všech složek a vydaných rozhodnutí
 • provádí vedení statistiky včetně vedení archivu
 • poskytuje informace na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • podává územně plánovací informace podle § 21 stavebního zákona
 • spolupracuje na pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD - územní plány, regulační plány a jejich změny) a územní studie pro území obce Benátky nad Jizerou
 • archivuje veškerou územně plánovací dokumentaci a podklady a umožňuje veřejnosti nahlížení do těchto písemností
 • potvrzuje a ověřuje existenci a neexistenci staveb pro Katastrální úřad
 • vydává potvrzení pro Finanční úřad, Pozemkový Fond ČR, Pozemkový úřad
 • vkládá data do Registru územní identifikace adres a nemovitostí

Kontakty


Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Mapový portál
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)