Aktuality

<< <6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 | 13 | 14 | 15  > >>

Rozpis ve sportovní hale při ZŠ Pražská měsíc únor

12.10.2010 14:30

Slavnostní otevření dokončení akcí: "Rekonstrukce ulic historického centra města" a "Revitalizace Zámeckého parku - I. etapa"

12.10.2010 09:21

Informace o dokončených akcích v přiložené příloze. Slavnostní otevření v pondělí 11. 10. 2010.

Slavnostní otevření dokončení akcí: "Výstavba startovacích bytů v bývalé ubytovně", "Nám. 17. listopadu" a "Rekonstrukce ulice U Kostela"

12.10.2010 09:19

Informace o dokončených akcích v přiložené příloze. Slavnostní otevření ve středu 6. 10. 2010.

Zpráva o plnění volebního programu

11.10.2010 13:42

a volební období 2006 – 2010

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

06.10.2010 14:22

Upozorňujeme na uzavření městského úřadu v pondělí 11.10.2010 již v 16:00 hodin z důvodu slavnostního otevření dokončených akcí: "Rekonstrukce ulic historického centra města" a "Revitalizace Zámeckého parku - I. etapa". Děkujeme za pochopení

Pozvánka na valnou hromadu členů honebního společenstva Staré Benátky

06.10.2010 09:55

V souladu s § 22 zákona č. 449/2001 Sb. svolává honební starosta valnou hromadu členů honebního společenstva Staré Benátky, která se uskuteční dne 6.11.2010 od 14:00 hodin v chatě MS Benátky nad Jizerou v Okrouhlíku

Veřejná výzva k podávání žádostí o užívání podporovaných bytů

04.10.2010 14:22

Město Benátky nad Jizerou na základě usnesení Rady města č. 347/13R/2010 ze dne 23.09.2010 vyzývá občany k podávání žádostí o užívání šesti nově vybudovaných podporovaných bytů, které se nacházejí na adrese: Náměstí 17. listopadu 493. Více informací a pravidla pro výběr nájemců a uzavírání smluv najdete v příloze.

MIMOŘÁDNÉ POVODŇOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ - ŘEKA JIZERA - MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU 29.9.2010

29.9.2010 11:52

02:00 - začíná hladina vykazovat pomalý pokles. V 07:00 - byl pokles hladiny cca 20 cm a stále bude pozvolně klesat. 3. stupeň povodňové aktivity nadále trvá, vzhledem k zaplavení místních komunikací v ulici Dělnická a 5. května. Dále zůstává zaplavena veřejná komunikace - silnice III. třídy č. 272/13 v místní části Dražice.

MIMOŘÁDNÉ POVODŇOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ - ŘEKA JIZERA - MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU 29.9.2010

29.9.2010 01:16

01:30 - v Mladé Boleslavi došlo ke kulminaci hladiny Jizery v 18:00 hodin. V současné době dochází ke kulminaci hladiny v Benátkách. Vlivem vody stékající ze zaplavených ploch jsou možné výkyvy ± 10 cm. Pokles hladiny bude velmi pozvolný a bude trvat minimálně 12 hodin.

MIMOŘÁDNÉ POVODŇOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ - ŘEKA JIZERA - MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU 28.9.2010

28.9.2010 10:54

10:00 - vyhlášen povodňový stupeň č. 2 v Benátkách nad Jizerou 10:30 - vyhlášen povodňový stupeň č. 3 v Bakově nad Jizerou 11:00 - v Benátkách nad Jizerou průtok cca 200 m3/sec. Očekáváme další nárůst hladiny a dle vývoje počasí může dosáhnout až 3. stupně povodňové aktivity. Další zpráva bude vydána ve 14:00 hodin. V 15:00 vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity v Benátkách nad Jizerou. Očekává se další vzestup hladiny Jizery s překročením silnice na Dražice a místních komunikacích (ulice Dělnická, ulice 5. května) na Křeměně. V 15:00 průtok cca 220 m3/sec. Celkový očekávaný max. průtok je cca 320 m3/sec. Kulminaci očekáváme mezi 20:00 - 23:00 hodin (záleží na vývoji počasí). Stav v 21:00 hodin - současný průtok se blíží hodnotě 300 m3/sec. Předpokládaný maximální průtok bude mezi 320 - 350 m3/sec s navýšením hladiny max. cca 50 cm. Kulminaci po přehodnocení výsledků na měřící stanici Bakov nad Jizerou předpokládáme po 24. hodině. Vysoký stav hladiny vzhledem k "nasycenosti" povodí a svodu vody zaplavených luk a polí bude trvat min. 5 - 6 hodin.

POZVÁNKA

27.9.2010 10:53

Město Benátky vás všechny srdečně zve na slavnostní otevření dokončení těchto akcí: "Výstavba startovacích bytů v bývalé ubytovně" a "Rekonstrukce ulice U Kostela". Ve středu 6. 10. 2010 od 16:00 hodin. Setkání účastníků před objektem bývalé ubytovny, Náměstí 17. listopadu č.p. 493.

POZVÁNKA

27.9.2010 10:50

Město Benátky srdečně zve na slavnostní otevření dokončení těchto akcí: "Rekonstrukce ulic historického centra města" a "Revitalizace Zámeckého parku - I. etapa" za účasti předsedkyně Sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové. V pondělí 11. 10. 2010 od 16:00 hodin. Setkání účastníků před vstupem do areálu zámku.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

26.9.2010 07:44

Správa sportovních zařízení upozorňuje na veřejné bruslení na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou.

Pozvánka na koncert

24.9.2010 09:48

Kruh přátel umění a Město Benátky zvou na koncert "Scholy Gregoriany Pragensis". v úterý 12. října od 19:30 hodin v kostele Máří Magdalény v Nových Benátkách.

ZPŠ v Benátkách nad Jizerou

15.9.2010 14:12

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda otevřela nové kontaktní a registrační místo v Benátkách nad Jizerou již od 6. září 2010 v prostorách budovy ordinace ve Kbele č.p. 163. Provozní doba: každé pondělí od 6:30 do 13:00 hodin. Kontakt: 326 579 111, E-mail:kamila.dohnalova@zpskoda.cz, www.zpskoda.cz.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou

06.9.2010 09:59

UPOZORNĚNÍ

11.8.2010 14:32

Ve dnech 16. 8. – 29. 8. 2010 bude provedena realizace opravy ulice Jana z Dražic a ulice Šnajdrova. Harmonogram prací: srovnávání obrub 16. 8. - 22. 8. 2010, frézování asfaltu 23. 8. 2010, pokládka nového asfaltu 27. 8. 2010. Při frézování asfaltu a pokládce bude lokálně uzavřena ulice vždy na 1 den.

SBÍRKA - POMOZTE LIDEM POSTIŽENÝM POVODNĚMI

10.8.2010 09:20

TJ Sokol Benátky, Město Benátky a Skautské středisko Povodeň Benátky pořádají sbírku materiální pomoci pro lidi postiženými povodněmi.

Tenisové kurty

10.8.2010 06:36

V tenisové hale u zimního stadionu byly v sezóně 2010/2011 stanoveny hrací dny v dopoledních hodinách na pondělí, středu a neděli. Rezervaci hodin si je možné domluvit osobně nebo telefonicky na číslech: pan Chlupáč: 604 535 177, paní Macková: 602 654 770.

UPOZORNĚNÍ

09.8.2010 10:11

Upozorňujeme, že bude toto úterý 10. 8. a tento čtvrtek 12. 8. 2010 uzavřena matrika Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Děkujeme za pochopení...

INFORMACE K POVODNÍM

07.8.2010 23:23

Povodňová komise Města Benátky nad Jizerou informuje: 7.8.2010 23:30 - současný vývoj hladiny řeky Jizery po kulminaci v Turnově a Mnichově Hradišti nedává předpoklad dosažení stavu více než 2. stupně povodňové aktivity. Stav hladiny je průběžně monitorován. V případě nenadálých srážek a tím i nenadálého zvýšení hladiny řeky Jizery, budou občané v záplavové oblasti včas informováni. Za povodňovou komisi Jaroslav Král, předseda povodňové komise

ODSTÁVKA VODY

22.7.2010 12:54

Společnost vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody v ulici U Kostela a Červíčkova. Zítra 23.07.2010 od 8:00 do 13:00 hodin.

Připravujeme ZÁMECKÉ SLAVNOSTI

22.6.2010 10:55

V sobotu 4. září 2010 se od 14:30 hodin na nádvoří zámku uskuteční další ročník Zámeckých slavností. Na co se můžete těšit?

UPOZORNĚNÍ

22.6.2010 07:28

Upozorňujeme na uzavření horní části cyklostezky OD PONDĚLÍ 28. ČERVNA 2010 a to v úseku od Zdětína (u Metalcentra) k železniční stanici Zdětín u Chotětova. Důvodem uzavření je opětovná oprava (frézování a následné položení nového asfaltového krytu cyklostezky), která potrvá do středy 30. června 2010. Děkujeme za pochopení.

Koncert komorního vokálního souboru Affetto

21.6.2010 09:05

Kruh přátel umění a Město Benátky pořádají v úterý 7. září od 19:30 hodin koncert komorního vokálního souboru Affetto. Místem konání je Muzeum Benátky (2. patro zámku).

PROVOZ PLAVECKÉHO BAZÉNU V OBODŘI

11.6.2010 07:22

Upozorňujeme na provoz plaveckého bazénu v Obodři. Otevřeno dle počasí denně od 10:00 do 20:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ

09.6.2010 10:48

Od čtvrtka 10. 6. 2010 bude uzavřena horní část cyklostezky (od Zdětína - u Metalcentra k železniční stanici Zdětín u Chotětova). Důvodem je oprava (frézování a následné položení nového asfaltového krytu cyklostezky), která potrvá do pondělí 14. 6. 2010.

VSTUPENKY NA KONCERT MARIE ROTTROVÉ můžete zakupovat už nyní!

03.6.2010 13:30

Deam s.r.o. pořádá 29. června od 20:00 hodin na nádvoří zámku koncert Marie Rottrové a Septetu Plus Dalibora Kaprase. Vstupenky na tuto akci můžete zakupovat již nyní a to v Informačním centrum Benátky nad Jizerou.

OCHUTNÁVKY VÍN - katalog

28.5.2010 14:35

Ve čtvrtek 27. 5. 2010 proběhlo zasedání degustačních komisí v rámci 6. ročníku Ochutnávek vín. V příloze naleznete katalog vín s výsledky.

PŘIJĎTE NA OCHUTNÁVKY VÍN do zámeckých sklepení

06.5.2010 08:55

Město Benátky nad Jizerou připravuje již 6. ročník Ochutnávek vín ve sklepeních benáteckého zámku. Akce se uskuteční v sobotu 29. května od 18:00 hodin. Přijďte posedět nad sklenkou lahodného moku...

MUZEJNÍ NOC

05.5.2010 11:11

Muzeum Benátky zve na tradiční Muzejní noc. V pátek 21. května pro vás bude zdarma od 19:00 do 23:00 hodin otevřeno Muzeum Benátky (2. patro zámku) a Muzeum hraček (nádvoří zámku).

Koncert Teresy Kaban a Heryka Blazeje

05.5.2010 05:48

Kruh přátel umění a Město Benátky zvou na koncert Teresy Kaban (klavír) a Henryka Blazeje (flétna). V úterý 1. června od 19:30 hodin v Muzeu Benátky (2. patro zámku).

BĚH NADĚJE

04.5.2010 11:49

TJ Sokol Benátky zve na tradiční charitativní akci "BĚH NADĚJE". V sobotu 5. června na nádvoří zámku. Od 8:30 hodin budou zahájeny zápisy, v 9:30 hodin start závodu!

Pohádkový dětský den

04.5.2010 10:33

Klub dětí a mládeže zve na Pohádkový dětský den. Uskuteční se v sobotu 5. června od 15:00 hodin NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU! Akce se uskuteční za finanční podpory Města Benátky nad Jizerou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

03.5.2010 16:40

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a hasiči Města Benátky nad Jizerou pořádají dne 8.5.2010 od 10:00 hodin do 14:00 hodin u příležitosti dne sv. Floriána Den otevřených dveří prostor hasičárny sboru dobrovolných i profesionálních hasičů.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

03.5.2010 12:48

Upozorňujeme občany, že provoz na Podolecké ulici byl již obnoven.

ODSTÁVKA VODY

29.4.2010 14:01

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody v ulici Kvapilova a v části ulice Soukalova tj. od ulice Dražická po ulici Nad Remízkem. Dne 30.4.2010 od 8:00 do 13:00 hodin.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HUSOVA NÁMĚSTÍ a PRVOMÁJOVÝ JARMARK

26.4.2010 09:49

Město Benátky srdečně zve všechny občany na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HUSOVA NÁMĚSTÍ v rámci PRVOMÁJOVÉHO JARMARKU. 1. května na Husově náměstí. Co všechno vás čeká?

Koncert Marty Němcové (cembalo)

26.4.2010 08:31

Kruh přátel umění a Město Benátky zvou na koncert Marty Němcové (cembalo). V úterý 11. května od 19:30 hodin v Muzeu Benátky.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN VE DNECH 10. - 17. 5. 2010

21.4.2010 10:50

Město Benátky nad Jizerou upozorňuje na dočasné omezení úředních hodin pokladny.

ODSTÁVKA VODY

19.4.2010 13:24

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody v části ulice Soukalova, tj. od ulice Dražická po ulici Nad Remízkem. Dne 23.04.2010 od 8:00 do 12:00 hodin.

Tenisové kurty

19.4.2010 11:03

V týdnu od 3. května byla v tenisové hale u zimního stadionu odstraňována nafukovací hala. Od 17. května je provoz opět zahájen a to již cca do října tohoto roku bez nafukovací haly. V provozu je i nadále restaurace i ubytování. Informace a případné rezervace: p. Chlupáč / 604 535 177 a pí. Macková / 602 654 770.

ODSTÁVKA VODY

12.4.2010 16:21

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody. Ve středu 14.04.2010 od 8:00 do 13:00 v ulici Soukalova a Nad Remízkem.

UPOZORNĚNÍ

08.4.2010 09:33

Od pondělí 12. 4. 2010 bude uzavřena první část ulice Soukalova v délce cca 180 m k prvnímu křížení komunikací s ulicí U Vodojemu (viz. mapa) a to z důvodu zahájení I. etapy rekonstrukce ulice Soukalova. Termín výstavby I. etapy je do konce měsíce července letošního roku.

ODSTÁVKA VODY

07.4.2010 10:29

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody. Zítra od 8:00 do 12:00 hodin u ulici Pražská směrem na obec Předměřice od Špejcharu včetně bývalého objektu zemědělského družstva.

ZÍTŘEJŠÍ TRAVESTI SHOW ZRUŠENA!!!

31.3.2010 13:16

Skupina Hanky Panky Praha UPOZORŇUJE, že byla z důvodu malého zájmu nucena ZRUŠIT zítřejší představení! Tímto se velmi omlouvají. Vstupné se vrací v Informačním centru, Zámek 50 (326 316 102).

ODSTÁVKA VODY

29.3.2010 14:59

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody v ulici V Koreji, v části ulice Červíčkova – tj. od křižovatky s ulicí Jana z Dražic po křižovatku s ulicí V Koreji a dále v části ulice Komenského – taktéž od křižovatky s ulicí Jana z Dražic po křižovatku s ulicí V Koreji. Zítra 30.03.2010 od 8:00 do 13:00 hodin.

Otevření nového víceúčelového hřiště U Silvie

29.3.2010 10:14

Fotografie ze slavnostního otevření nového víceúčelového hřiště

Koncert Zemlinského kvarteta

25.3.2010 10:33

Kruh přátel umění a Město Benátky zvou na koncert Zemlinského kvarteta. Na programu bude Arriaga, Zemlinsky a Dvořák. V úterý 13. dubna od 19:30 hodin v Muzeu Benátky (2. patro zámku). Vstupné Kč 80,-, mládež a senioři Kč 40,-.

Výsledková listina "Sportovec roku 2009 Města Benátky nad Jizerou"

19.3.2010 08:08

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště U Silvie

19.3.2010 08:06

Město Benátky nad Jizerou srdečně zve na slavnostní otevření víceúčelového hřiště U Silvie, které se uskuteční v pátek 26. 3. 2010 od 16:00 hodin.

Předprodej vstupenek na divadelní představení zahájen!

17.3.2010 09:33

Město Benátky upozorňuje na předprodej vstupenek na divadelní představení "SUGAR, Někdo to rád horké". Představení se uskuteční v pondělí 26. dubna od 19:00 hodin v sále Záložna. Vstupné Kč 100,-, od 12. řady Kč 70,-. Předprodej vstupenek v Informačním centru, Zámek 50 osobně nebo na telefonu 326 316 102.

ZMĚNA SVOZU TDO

09.3.2010 14:35

Technické služby Města Benátky nad Jizerou upozorňují na změnu svozu tuhého domovního odpadu. Svoz se z pondělí 5. dubna 2010 přesouvá na úterý 6. dubna 2010. Jedná se Kbel, Dražice a část Benátek nad Jizerou - ulice Raabova, Nad Vinicemi, Modranská, F. Borovičky, V. Černého, Žižkova, Jiráskova, Krouského.

INFORMACE

01.3.2010 08:47

Ordinace MUDr. Cyrany ve Kbele upozorňuje, že ve středu 03.03.2010 končí ordinační hodiny v 15:00 hodin.

Sportovec roku 2009 Města Benátky nad Jizerou

01.3.2010 08:40

Město Benátky srdečně zve na slavnostní vyhlášení ankety „Sportovec roku 2009 Města Benátky nad Jizerou“, které se uskuteční ve čtvrtek 11.03.2010 od 18:00 hodin v sále Záložna.

ODSTÁVKA VODY

25.2.2010 09:16

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody v ulici Mladská. Dnes od 9:00 do 14:00 hodin.

ODSTÁVKA VODY

24.2.2010 13:43

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody v ulici Bratří Bendů včetně Motorestu Tempo, v ulici V Zahrádkách, v části ulice Mladská tj. k ulici Jana z Dražic a část ulice Spojovací. Dnes 25.02.2010 od 8:00 do 13:00 hodin.

Oznámení Finančního úřadu v Mladé Boleslavi

23.2.2010 08:14

Finanční úřad v Mladé Boleslavi informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2009 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni ve dnech 9.3. a 16.3.2010 od 14 do 16 hod. na Finančním úřadě v Benátkách nad Jizerou

BENÁTECKÝ POHÁR

19.2.2010 07:55

Město Benátky srdečně zve na 31. ročník Benáteckého poháru, postupové soutěže ve společenských tancích třídy A. Letos poprvé v NOVÉ SPORTOVNÍ HALE PŘI ZŠ Pražská!!! V sobotu 13. 3. 2010 od 13:30 hodin.

Koncert "DUO DI BASSO"

19.2.2010 06:35

Kruh přátel umění a Město Benátky zvou na koncert Jany Bouškové (harfa), Františka Hosta (violoncello) a Jiřího Hudce (kontrabas). V úterý 16. 3. od 19:30 hodin do Muzea Benátky (2. patro zámku).

UPOZORNĚNÍ

16.2.2010 08:12

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody z důvodu havárie v ulici U Silvie. Dnes od 8:00 do 13:00 hodin.

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BENÁTKY NAD JIZEROU

15.2.2010 12:05

Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Benátky nad Jizerou

UPOZORNĚNÍ

02.2.2010 09:55

Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na možnost tvorby sněhových jazyků. Výstraha platí od 2.2.2010 od 18:00 hodin do 3.2.2010 do 18:00 hodin

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

01.2.2010 15:22

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, přijme dvě zdravotní sestry s registrací. Více informací na telefonu 724 259 406.

UPOZORNĚNÍ

01.2.2010 15:22

Diabetologická ambulance v Benátkách nad Jizerou upozorňuje na změnu ordinačních hodin. Od 1. února 2010 jsou ordinační hodiny v pondělí a ve středu od 7.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Nově ordinuje MUDr. Renata Vodičková. Úterní ambulance je zrušena. Prosíme pacienty, aby se přeobjednali na pondělky a středy na telefonním čísle 326 313 013. Pacienti, kteří jsou nyní objednáni na úterky, budou automaticky přeobjednáni na středu.

Regiony ČR

01.2.2010 12:08

Zveme Vás na výstavu „Regiony ČR“ v rámci „Stavitele 2010“ na výstaviště do Lysé nad Labem, kde bude prezentováno i Město Benátky nad Jizerou spolu s Informačním centrem. Od pátku 12. února do neděle 14. února vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Volné vstupenky si můžete vytisknout na www.vll.cz

Setkání se seniory

27.1.2010 14:42

Uskuteční se ve čtvrtek 4. 3. 2010 od 15:00 hodin v sále Záložna.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

25.1.2010 14:46

Tajemník městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Knihovník v Městské knihovně"

Vstupenky na 17. PLES MĚSTA

22.1.2010 06:00

Město Benátky pořádá 17. PLES MĚSTA. 23. ledna 2010 od 20:00 hodin v sále Záložna. Vstupenky je možno zakoupit i před zahájením plesu u pokladny v sále Záložna.

VÝSTRAHA

20.1.2010 10:17

Český hydrometeorologický ústav upozorňuje vzhledem k dennímu odtávání sněhové pokrývky a nočnímu poklesu teplot pod bod mrazu na možnost tvoření náledí a zmrazek v celé ČR. Výstraha potrvá do čtvrtka 21.01.2010 do 10:00 hodin. Z tohoto důvodu doporučuje Česky hydrometeorologický ústav opatrnost při pohybu venku, sledování zpravodajství Zelené vlny a opatrnou jízdu automobilem.

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU V MLADÉ BOLESLAVI

15.1.2010 13:07

S účinností od 1.1.2010 bylo zrušeno vyhlášeno Ministerstva financí ČR č. 492/2009 Sb. pracoviště Benátky nad Jizerou Finančního úřadu v Mladé Boleslavi

UPOZORNĚNÍ

15.1.2010 13:06

Město Benátky nad Jizerou upozorňuje vlastníky budov, že vlivem kalamitní sněhové situace hrozí pád masy sněhu a ledových rampouchů ze střech budov, které můžou přímo ohrozit bezpečnost chodců. Žádáme proto vlastníky těchto nemovitostí, aby tomuto nebezpečí preventivně předcházeli. Zároveň vedení města děkuje všem občanům za pochopení celkové situace a vstřícný přístupu při úklidu sněhu na městských komunikacích a chodnících.

ZPRAVODAJ

13.1.2010 17:03

Upozorňujeme, že vyšlo lednové číslo Zpravodaje Benátecka.

Zápisy do Mateřských škol v Benátkách nad Jizerou pro školní rok 2010/2011

11.1.2010 15:41

Mateřské školy v Benátkách nad Jizerou zvou na zápisy pro školní rok 2010/2011. Zápis se koná v MŠ Poupátko, v MŠ Mateřídouška, v MŠ Jizerka i v MŠ Růženka 4.3.2010 vždy od 8:00 do 12:00 hodin.

Zápis do 1. ročníku Základní školy v Benátkách nad Jizerou pro školní rok 2010/2011

11.1.2010 15:37

Základní škola Benátky nad Jizerou, nám. 17. listopadu 493 zve na zápis do 1. ročníku a to ve čtvrtek 11. 2. 2010 od 14:00 hodin.

1. Novodobý volejbalový ples

11.1.2010 07:42

VK Benátky nad Jizerou pořádá 1. Novodobý volejbalový ples

Zveme na ARGENTINSKÉ TANGO

01.1.2010 16:16

Kruh přátel umění a Město Benátky zvou na koncert ARGENTINSKÉHO TANGA do sálu Záložny. V úterý 19. ledna od 19:30 hodin. Zahraje SIN RUMBO a zatančí skupina CAMINITO. Bude připravena stolová úprava sálu, občerstvení zajištěno. Vstupné Kč 100,-, senioři a mládež polovinu.

Klavírní koncert Igora Ardaševa

01.1.2010 12:22

Kruh přátel umění a Město Benátky zvou na klavírní koncert Igora Ardaševa. V úterý 9. února 2010 od 19:30 hodin do sálu Záložna. Na programu bude Suk, Čajkovskij a Schumann. Vstupné Kč 80,-, mládež a senioři Kč 40,-.

UPOZORNĚNÍ

21.12.2009 09:13

Ordinace MUDr. Cyrany upozorňuje, že ordinační hodiny ve středu 23.12.2009 jsou od 10.00 do 16.00 hodin.

ZMĚNA SVOZU TKO

14.12.2009 15:09

Technické služby města Benátky nad Jizerou upozorňují na změnu svozu domovního odpadu. Svoz se přesouvá z pátku 1. ledna 2010 na čtvrtek 31. prosince 2009. Změna se týká Benátek nad Jizerou I. a Obodře. Pracovní doba TS od 21.12. do 31.12. 2009 je denně od 6.00 do 14.30 hodin.

UPOZORNĚNÍ

14.12.2009 07:55

Společnost Vodovody a kanalizace upozorňuje na odstávku vody z důvodu havárie v ulici Dr. Nováka. Dnes od 8:30 hodin do odvolání.

ZPRAVODAJ

10.12.2009 13:29

Upozorňujeme, že vyšlo prosincové číslo Zpravodaje Benátecka.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

03.12.2009 09:45

Město Benátky srdečně zve na tradiční Novoroční ohňostroj. Uskuteční se v pátek 1. ledna 2010 od 19:00 hodin na nádvoří zámku! Doprovodná hudba k show bude opět přenášena Rádiem Jizera!!!

ROZPIS SPORTOVNÍ HALY

01.12.2009 13:26

Sportovní hala při ZŠ Pražská - rozpis na měsíc prosinec.

Prodej vánočních stromků

30.11.2009 10:24

Správa městských lesů upozorňuje na prodej vánočních stromků. DENNĚ do 22. 12. v době od 9:00 do 16:00 hodin v hájovně Okrouhlík.

Upravená pracovní doba MěÚ BnJ během vánočních svátků

30.11.2009 08:49

UZAVŘENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

18.11.2009 12:53

Finanční úřad v Mladé Boleslavi oznamuje, že od 23.11.2009 bude jeho pracoviště v Benátkách nad Jizerou, Husovo náměstí definitivně uzavřeno a agenda přemístěna do Mladé Boleslavi, na adresu Štefánikova 1406/III (za bývalými kasárnami). Telefonní číslo na podatelnu do MB 326 719 411. V Benátkách nad Jizerou bude prozatím do odvolání fungovat pouze podatelna a to jen v úředních dnech – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin. Telefon na podatelnu do Benátek nad Jizerou 326 374 305.

Setkání se seniory

11.11.2009 15:00

Město Benátky srdečně zve benátecké seniory na přátelské posezení. Ve čtvrtek 3. 12. od 15:00 hodin do sálu Záložna.

ROZPIS SPORTOVNÍ HALY

11.11.2009 08:34

Sportovní hala při ZŠ Pražská - rozpis na měsíc listopad.

ZPRAVODAJ

11.11.2009 06:05

Upozorňujeme, že vyšlo listopadové číslo Zpravodaje Benátecka.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

09.11.2009 14:10

Tajemník městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "pracovnice Městské prádelny"

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

09.11.2009 14:09

Tajemník městského úřadu Benátky nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "strojník, ledař na Zimním stadionu"

VÝSLEDKY 48. ročníku Benátek filmových amatérů

31.10.2009 18:33

V sobotu 31. října v 17:00 hodin byl ukončen 48. ročník Benátek filmových amatérů. Výsledková listina:

Nový díl Fotoarchivu Benátecka č. 7

26.10.2009 10:26

Upozorňujeme na nový díl Fotoarchivu Benátecka číslo 7. Je zaměřen na slavnosti a významné události. V prodeji za jednotnou cenu Kč 190,- v Informačním středisku, Městské knihovně a v Muzeu Benátky.

Předprodej vstupenek na divadelní představení

20.10.2009 11:09

Město Benátky pořádá ve středu 18. 11. od 19:00 hodin v sále Záložna divadelní představení "Nebyla to Pátá, byla to Devátá". Vstupenky jsou již v předprodeji a to opět v Informačním centru!

Koncert k 300. výročí narození Františka Bendy

20.10.2009 07:44

Město Benátky, Muzeum Mladoboleslavska - Muzeum Benátky a ZUŠ J. A. Bendy zvou na vernisáž výstavy "Hudba a já" a koncert k 300. výročí narození Františka Bendy. Vernisáž výstavy proběhne 11. 11. v 16:30 hodin v Muzeu Benátky, samotný koncert taktéž 11. 11. v 18:00 hodin v sále Záložna. V rámci slavnostního večera pokřtí své nové CD cembalistka Sylvia Georgieva.

MUZEUM HRAČEK prodlužuje otevírací dobu na listopad!!!

19.10.2009 13:38

Muzeum hraček na nádvoří zámku upozorňuje na prodloužení otevírací doby. Od 1. do 29. listopadu bude otevřeno i o sobotách a nedělích a to v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hodin.

UPOZORNĚNÍ

06.10.2009 09:53

Technické služby města Benátky nad Jizerou upozorňují na změnu svozu tuhého domovního odpadu ze středy 28.října na čtvrtek 29.října 2009. Jedná se o svozovou oblast Benátky nad Jizerou II.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

06.10.2009 09:49

Starosta města Benátky nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace města Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou

Rozhlasové relace

05.10.2009 16:32

Z důvodu rekonstrukce městského rozhlasu budou prozatím všechny relace vysílány bez úvodní znělky. Děkujeme za pochopení
<< <6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 | 13 | 14 | 15  > >>

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
všechny akce
Dlouhodobá předpověď počasí
Panorama foto
Psi utulek
Ztráty a nálezy
Benátecký čtyřlístek
Benátecký čtyřlístek


Spolupracujeme
s partnerským
a informačním střediskem

Zlatý pruh Polabí


Jsme členy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)