rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Město Benátky nad Jizerou
Město
BENÁTKY nad Jizerou
Oficiální stránky města

Odpadové hospodářství

ODPADOVÁ LEGISLATIVA A NOVINKY OD ROKU 2022

Již minulý rok vyšla nová odpadová legislativa, která je tvořena zejména zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nové zákony implementovaly předpisy evropských směrnic do české legislativy a vlivem jejich platnosti došlo ke změnám odpadového hospodářství, které se dotkly jednotlivých občanů, podnikajících osob, obcí a měst, ale také krajů a celé republiky.

Zvýšení poplatku za ukládání komunálních odpadů na skládky

Největší a nejdiskutovanější změnou, která přišla s novou odpadovou legislativou, je zvýšení poplatků za uložení odpadů na skládku, které musí obce a města uhradit. Hlavním důvodem zvýšení ceny poplatku je motivovat obce, a tím i jejich občany k důslednějšímu třídění jednotlivých komodit a snížení množství odpadu ukládaného na skládky. Pokud obec produkuje skládkované odpady do stanoveného limitu (v roce 2022 produkce do 190 kg na obyvatele), platí skládkovné ve zlevněné sazbě ve výši 500,- Kč za tunu odpadů.
Vše, co se vyprodukuje nad stanovený limit, je zpoplatněno 900,- Kč za tunu skládkovaných odpadů. Zlevněná sazba 500 Kč za tunu skládkovaného odpadu je platná pro každý rok, ale stanovený limit produkce skládkovaných odpadů na obyvatele města se každoročně snižuje a plná výše poplatku skládkovného se každoročně zvyšuje, a to až do roku 2029.

Mezi komunální odpady města Benátek nad Jizerou, které zpravidla končí na skládkách, patří:

 • Směsný komunální odpad – běžný odpad z domácností, který končí v černých popelnicích,
 • Uliční smetky – odpad z úklidu ulic,
 • Objemný odpad – odpad předávaní na sběrném dvoře, který nelze uložit do nádob
  na směsný komunální odpad.

Proto, aby Benátky nad Jizerou neplatily vyšší poplatek za ukládání komunálních odpadů na skládky, je potřeba snížit množství směsného komunálního odpadu, uličních smetek a objemného odpadu. V případě, že se produkce těchto odpadů podaří snížit tak, aby se město vešlo do „zlevněného“ limitu, lze očekávat, že město nebude zvyšovat místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Třídění směsného odpadu

Zákaz skládkování do roku 2030

Další významnou změnou je stanovení zákazu skládkování od roku 2030, kdy nebude možné ukládat využitelné odpady na skládku. Všechny tyto odpady, které se momentálně skládkují, budou muset být minimálně od roku 2030 důkladně roztříděny, a to tak, aby jen minimální zbytkové množství bylo odstraněno např. v zařízeních pro energetické využití odpadů.
Již během uvedení v platnosti byly kladeny otázky, zdali je v České republice dostatek zařízení k nakládání se separovanými odpady, které by dokázaly separované odpady připravit k dalšímu využití. Bohužel v současné době je takových zařízení u nás spíše výrazný nedostatek, ale je jisté, že těchto zařízení, které dokážou zpracovat recyklovatelné složky odpadů k dalšímu použití, bude v následujících letech přibývat.

 

Zvýšení množství recyklovatelných složek a povinný sběr textilu od roku 2025

Stanoveny byly také cíle pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek, a to pro rok 2025 minimálně 60 % komunálních odpadů.  Do dnešního dne město Benátky nad Jizerou určilo místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu (sběrná hnízda s nádobami, popř. na sběrném dvoře), a to nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků. Nový odpadový zákon zavádí od roku 2025 povinnost odděleného sběru textilu. V Benátkách nad Jizerou je textil sbírán v rámci prevence a charity (tj. není odpadem), ale v rámci odpadů jsou sbírány oděvy. V roce 2021 bylo odděleně soustřeďováno 35,2 % recyklovatelných složek.

Nádoby na odpad

Stavební a demoliční odpad

Čekají Vás stavební práce, během kterých vznikne stavební a demoliční odpad? Podle nové odpadové legislativy musíte mít i jako občan od roku 2022 zajištěno nakládání se vznikajícím stavebním odpadem písemnou smlouvu s firmou, které stavební a demoliční odpad předáte,
a to již před samotným vznikem tohoto odpadu. Dále je potřeba, aby stavební a demoliční odpady byly odděleně soustřeďovány na znovupoužitelné a recyklovatelné stavební odpady, využitelné stavební odpady v režimu vedlejšího produktu (zeminy, kamenivo a znovuzískané asfaltové směsi) a nebezpečné stavební odpady.

 

Nové obecně závazné vyhlášky města

Od 1. 1. 2022 nabyly účinnosti následující obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou:

 • č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a
 • č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství definuje sazbu poplatku ve výši 420,- Kč/rok. Poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená ve městě Benátky nad Jizerou, nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města Benátky nad Jizerou.

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství stanovuje odděleně soustřeďované komunální odpady, svoz nebezpečného odpadu, svoz objemného odpadu, soustřeďování směsného komunálního odpadu, nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu, nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci zpětného odběru a nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Otázky a odpovědi

Co je to hierarchie nakládání s odpady?

Hierarchie nakládání s odpady je posloupnost způsobů nakládání s odpady, které jsou seřazeny od nejlepšího způsobu nakládání až po nejhorší. Pravidlem je, že vždy by měl být vybrán ten způsob nakládání, který je dle této posloupnosti významnější:

 1. Předcházení vzniku odpadů – odpad nevzniká (nekupujeme balenou vodu
  a pijeme kohoutkovou vodu, kompostujeme bioodpad, …)
 2. Příprava pro znovupoužití – Opakované použití produktu, popř. jeho částí (využití opakovatelně využitelných nádob na nápoje při kulturních akcích, opakovatelně použitelných sáčku při nákupu potravin, …)
 3. Využití materiálu k recyklaci – Oddělení využitelných složek odpadu (papír, plast, sklo, textil, kov, bioodpad, oleje a tuky) a jejich využití
 4. Jiné využití – využití k výrobě energie v ZEVO (tj. zařízení pro energetické využití odpadu)
 5. Odstranění – spalování, skládkování

Odpad, který nebude moct být od roku 2030 skládkován, bude spalován?

Neočekává se, že by odpad, který je doteď ukládán na skládky, byl od roku 2030 v plném množství spalován v zařízeních pro energetické využití odpadu – dle výše zmíněné hierarchie je energetické využití jednou z „posledních“ variant nakládání s odpady, a proto by mělo být dosaženo vyšší účinnosti separace a recyklace.

Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Aktuální počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
jasno 23 °C 9 °C
středa 7. 6. zataženo 22/9 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 24/10 °C
pátek 9. 6. polojasno 25/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:19
DNES:156
TÝDEN:1168
CELKEM:1166575