rozšířené vyhledávání
cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Město Benátky nad Jizerou
Město
BENÁTKY nad Jizerou
Oficiální stránky města

Formuláře

Finanční a plánovací odbor

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu

62-form-poplatky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,53 kB

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu

62-form-poplatky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB

Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

Žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu

431-zadost-zruseni-tp.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB

Žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu

432-zadost-zruseni-tp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,34 kB

Žádost o sdělení trvale přihlášených osob

437-zadost-trvale-prihlasene-osoby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24 kB

Žádost o sdělení trvale přihlášených osob

434-zadost-trvale-prihlasene-osoby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 185,06 kB

Zásady města Benátek n. J. pro poskytování dotací v oblasti kultury a dalších volnočasových aktivit č. 2/2019

ZÁSADY poskytování dotací v oblasti KULTURY na rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 260,21 kB

Žádost o poskytnutí dotací v oblasti kultury a dalších volnočasových aktivit

Formular_zadost_o_dotaci_kultura_2020.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 152,5 kB

Vyúčtování dotace FOND KULTURY 2020

Vyuctovani_dotace_FOND KULTURY_2020.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 156 kB

Zásady pro poskytování dotací z FPSZČ č. 1/2019

fond_podpory_sportu_zajmove_cinnosti_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,03 kB

Žádost o poskytnutí dotace na činnost FPSZC 2020 - Příloha 1

Zadost_o_poskytnuti_dotace_na_cinnost_FPSZC_2020_Priloha_1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 230,57 kB

Žádost o poskytnutí dotace využití volného času mládeže FPSZC 2020 - Příloha 2

Zadost_o_poskytnuti_dotace_vyuziti_volneho_casu_mladeze_FPSZC_2020_Priloha_2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 233,78 kB

Vyúčtování dotace FPSZC 2020

Vyuctovani_dotace_FPSZC_2020.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 153 kB

Stavební odbor

§ 79 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů - návrh na kolaudaci a vydání kolaudačního rozhodnutí

284-navrh-na-kolaudaci-podle-79.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,63 kB

Oznámení - prodloužení lhůty k dokončení stavby

279-oznameni-prodlouzeni-lhuty-k-dokonceni-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,52 kB

Prohlášení

281-prohlaseni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,34 kB

Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasport stavby

280-zadost-o-overeni-dokumentace-skutecneho-provedeni-stavby-nebo-pasport-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 667,2 kB

Žádost o potvrzení existence stavby

106-potvrzeni-existence-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 130,5 kB

Žádost o potvrzení existence stavby

107-potvrzeni-existence-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,68 kB

Žádost o potvrzení neexistence stavby

108-potvrzeni-neexistence-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 133 kB

Žádost o potvrzení neexistence stavby

109-potvrzeni-neexistence-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,7 kB

Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona

283-zadost-o-povoleni-vyjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,7 kB

Ohlášení odstranění

554-ohlaseni-odstraneni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 132,5 kB

Ohlášení odstranění

555-ohlaseni-odstraneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,12 kB

Ohlášení stavby

556-ohlaseni-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 143,5 kB

Ohlášení stavby

557-ohlaseni-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,37 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

558-oznameni-stavebniho-zameru-se-zamerem-certifikovaneho-inspektora.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 133 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

559-oznameni-stavebniho-zameru-se-zamerem-certifikovaneho-inspektora.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,1 kB

Oznámení záměru

560-oznameni-zameru.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 140,5 kB

Oznámení záměru

561-oznameni-zameru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 306,67 kB

Oznámení změny v užívání stavby

562-oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 132,5 kB

Oznámení změny v užívání stavby

563-oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,31 kB

Společné oznámení záměru

564-spolecne-oznameni-zameru.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 162 kB

Společné oznámení záměru

566-spolecne-oznameni-zameru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,33 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

567-zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 140,5 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

568-zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,88 kB

Žádost o stavební povolení

569-zadost-o-stavebni-povoleni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 145,5 kB

Žádost o stavební povolení

570-zadost-o-stavebni-povoleni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,19 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

571-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 142,5 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

572-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,23 kB

Žádost o vydání rozhodnutí dělení nebo scelování pozemků

573-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 135 kB

Žádost o vydání rozhodnutí dělení nebo scelování pozemků

574-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,51 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

575-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 125,5 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

576-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,6 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

577-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 162 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

578-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,6 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

579-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 147 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

580-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 456,92 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

581-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 154,5 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

582-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,96 kB

Žádost o vydání společného povolení

583-zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 185,5 kB

Žádost o vydání společného povolení

584-zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,28 kB

Správa majetku a rozvoje města

Žádost o přidělení bytu

183-spravam-prideleni-bytu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB

Žádost o přidělení bytu

184-spravam-prideleni-bytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 355,4 kB

Žádost o zvláštní užívání místních komunikací (povolení výkop. prací, uzavírka)

181-stavebni-vykopove-prace2.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 134,5 kB

Žádost o zvláštní užívání místních komunikací (povolení výkop. prací, uzavírka)

182-stavebni-vykopove-prace2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,74 kB

Vyúčtovaní dotace FPSZC

394-vyuctovani-dotace-fpszc-2016.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 156,5 kB

Žádost o vydání rybářského lístku

Rybarsky_listek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 727,74 kB

Správa majetku a rozvoje města - životní prostředí

Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

185-spravam-odneti-zpf.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB

Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

186-spravam-odneti-zpf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,93 kB

Žádost o pokácení dřevin

352-zadost-o-pokaceni-drevin.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB

Žádost o pokácení dřevin

351-zadost-o-pokaceni-drevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,14 kB

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
1
7 8
2
9 10 11 12 13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
3
20
21 22
1
23 24
3
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Rizika a nebezpečí

Aktuální počasí

dnes, neděle 27. 9. 2020
prudký déšť 9 °C 7 °C

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 46
TÝDEN: 46
CELKEM: 316108